kulinich

Кулініч Лариса Олександрівна – старший викладач кафедри образотворчого мистецтва та дизайну, член Національної спілки майстрів народного мистецтва України (НСМНМУ) з 2015 р., член Національної спілки художників України (НСХУ) з 2017 р.

Тематика наукових досліджень: Народна кераміка та гончарство Середнього Подніпров’я.

Напрями художньо-творчих пошуків: художня кераміка, гончарство, предметний дизайн.

Викладає навчальні дисципліни: рисунок, живопис, художнє конструювання.

Контактна інформація: e-mail: kulinichlar@ukr.net

 Відзнаки:

 1. Диплом за ІІІ місце в номінації «Краща науково-популярна, публіцистична публікація» ХІ Національного конкурсу публікацій на теми керамології, гончарства, кераміки в Україні «КеГоКе-2017»
 2. Лауреат Обласної премії у галузі архітектури, геральдики та вексилології і декоративно-прикладного мистецтва імені Якова Паученка в номінації «Декоративно-прикладне мистецтво», 2017 р.

Науково-методична діяльність

 1. Цвітне. Гончарство: Альбом-каталог/ Авт.-упоряд. Л.О.Кулініч. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім.. В. Винниченка, 2014. – 36 с.; іл.
 2. Кулініч Л.О. Розвиток творчих здібностей студентів художньо-графічного факультету на  заняттях з фахових дисциплін / Л.О. Кулініч // Наукові записки. Випуск  33. Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВЦ  КДПУ  ім. В.Винниченка, 2001. – С. 68 – 80.
 3. Кулініч Л.О. Інтегроване навчання мистецтв у підготовці майбутніх художників-педагогів / Л.О. Кулініч // Мистецтво і освіта. – К. 2003, № 2. – С. 11 – 14.
 4. Кулініч Л. О.  Взаємозв'язок художньо-творчого розвитку та культурологічної підготовки майбутніх художників-педагогів / Л. О. Кулініч //  Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова [Текст] : [зб. наук. пр.]. Серія 16 Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики Вип. 4 (14) / М-во освіти і науки України. - К. : Видавництво НПУ ім. Драгоманова, 2005.  – С. 162 – 166.
 5. Кулініч Л. О. Особливості викладання навчального курсу “Кераміка” майбутнім художникам-педагогам / Л.О. Кулініч // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Декоративно-прикладне мистецтво в національній системіхудожньо-педагогічної освіти: досвід і перспективи”. – Одеса, 2010.
 6. Кулініч Л.О. Вивчення регіонального народного мистецтва як засіб соціально-професійного становлення вчителя образотворчого мистецтва / Л.О. Кулініч // Наукові записки. – Випуск 121. – Серія: Педагогічні науки. Частина ІІ. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. – 344 с. – С. 98 – 101.
 7. Кулініч Л.О. Формування пізнавального інтересу майбутніх художників-педагогів на прикладі гончарства / Л.О. Кулініч // Наукові записки. – Випуск 133. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – С. 276 – 283.
 8. Кулініч Л.О. Творчий досвід майстрів цвітнянських гончарних осередків у підготовці майбутніх вчителів образотворчого мистецтва / Л.О. Кулініч // Наукові записки. – Випуск 132. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім.. В. Винниченка, 2014. – С. 274 – 277.
 9. Кулініч Л.О. Гончарство у ракурсі підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва / Л.О.Кулініч // Наукові записки / Ред. кол.: В.В.Радул, В.А.Кушнір та ін. – Випуск 139. – Серія: Педагогічні науки. Кіровоград: РВВ КДПУ ім.. В. Винниченка, 2015. – 316 с. – С. 183-187
 10. Кулініч Л.О. Короткочасний рисунок у фаховій підготовці майбутніх вчителів образотворчого мистецтва / Л.О.Кулініч // Наукові записки / Ред. кол.: В.В.Радул, С.П..Величко та ін.. – Випуск 141. Частина ІІ. – Серія: Педагогічні науки. Кіровоград: РВВ КДПУ ім.. В. Винниченка, 2015. – 240 с. – С. 67-70.
 11. Кулініч Л.О. Цвітненські осередки народного гончарства кінця ХІХ – середини ХХ століття / Л.О.Кулініч // Народні художні промисли України: історія, сьогодення, перспективи: науковий збірник за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції. – К.: ДП «НВЦ «Пріоритети», 2016. – 332 с., іл. – С. 93-99.
 12. Кулініч Л.О. Формування фахового професіоналізму в сучасних умовах підготовки майбутнього вчителя образотворчого мистецтва / Л.О.Кулініч // Наукові записки / Ред. кол.: В.Ф.Черкасов, В.В.Радул, Н.С.Савченко та ін. – Випуск 155. – Серія: Педагогічні науки. Кропивницький: РВВ КДПУ ім.. В. Винниченка, 2017. – 306 с. – С.  116-119.
 13. Кулинич Л. Развитие аконстантного восприятия будущих художников-педагогов в ходе изучения рисунка и живописи / Л. Кулинич. - М-во образования Респ. Беларусь, Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины. Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2019. С. 522-525.

Художньо-творча діяльність

Учасник всеукраїнських (близько 30) та регіональних (більше 30) художніх виставок з 2008 року, серед яких:

Персональні:

 1. Персональна виставка «Теракота» у відділі мистецтв ОУНБ ім. Д.Чижевського, травень 2016 року.
 2. Персональна виставка. Виставка лауреатів Обласної премії у галузі архітектури, геральдики та вексилології і декоративно-прикладного мистецтва імені Якова Паученка за 2016 рік, Художньо-меморіальний музей О.О.Осмьоркіна, травень-червень 2017 року.
 3. Персональна виставка «Світ гончарства». Кіровоградський обласний художній музей. Травень-червень 2019 р.

Окремі всеукраїнські виставки:

 1. Всеукраїнська виставка творчих робіт художників-педагогів. Одеса, жовтень 2010 р.
 2. Всеукраїнська художня виставка до Дня художника. НСХУ. Будинок художника, м. Київ, 7-23 жовтня 2011р., жовтень 2017р.
 3. Всеукраїнська виставка “Українська народна іграшка”. НСМНМУ, м. Київ, жовтень 2011р.
 4. Всеукраїнська виставка “Кращий твір року”. НСМНМУ, м. Київ, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019 рр..
 5. Всеукраїнський конкурс української народної іграшки. Державний музей іграшки, м. Київ, 2013 р.
 6. Всеукраїнська виставка декоративно-прикладного мистецтва. НСХУ, Арт галерея, м. Тернопіль, 16 квітня – 10 травня 2013 року.
 7. Всеукраїнська художня виставка до 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка. НСХУ, Київ, Центральний будинок художника, 21 лютого – 23 березня 2014 року.
 8. VIII, ІХ, Х Всеукраїнська виставка “Чарівні барви Дніпра”, вересень – жовтень 2014 р., серпень-жовтень 2015, 2016 рр.) НСХУ, м. Дніпропетровськ
 9. Всеукраїнська виставка декоративно-прикладного мистецтва. НСХУ, м. Київ, грудень 2014 р
 10. Всеукраїнська виставка «День Незалежності» (2016 р.), Київ
 11. Виставка «Малярний степ» (жовтень 2016 р.), НСХУ, м. Одеса.
 12. Міжнародна виставка «Співдружність культур: Україна - Польща» (листопад-грудень 2016 р.), м. Кіровоград.
 13. Участь у виставці Всеукраїнського культурно-мистецького проекту «Мальовнича Україна». – м.Кропивницький, художньо-меморіальний музей О.Осмьоркіна, 17 – 31 травня 2019 р.
 14. Виставка до 30-ти річчя обласної організації НСХУ «Барви степу» Серпень-вересень 2019 р., Київ
 15. Виставковий проект «ZOO-ZOOM» НМУНДМ та ЦеГлинаАрт, 10 жовтня-10 грудня 2019 р., Київ

Окремі регіональні виставки:

 1. Виставка робіт викладачів секції образотворчого мистецтва кафедри хореографічних дисциплін, образотворчого мистецтва та дизайну. Відділ мистецтв ОУНБ ім. Д. Чижевського, грудень 2008 р.
 2. “Кіт-арт”. Відділ мистецтв ОУНБ ім. Д. Чижевського, квітень 2009 р.
 3. Організація і участь у виставці кераміки «Глина диво натворила», спільно зі студентами 53 гр. мистецького факультету. Відділ мистецтв ОУНБ ім. Д. Чижевського, червень 2011 р.
 4. Обласна виставка до Дня художника. НСХУ, Обласний художній музей, м. Кіровоград (Кропивницький), 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 рр..
 5. Обласна художня виставка “Вчитель. Школа. Мистецтво”, 2009, 2010, 2012 2015 рр.. ОУНБ ім. Д. І. Чижевського, відділ мистецтв, м.Кіровоград
 6. Організація і участь у виставці кераміки “Метаморфози”, спільно зі студентами 33, 43, 53 гр. мистецького факультету, Наукова бібліотека КДПУ ім. В.Винниченка та  відділ мистецтв ОУНБ ім. Д.Чижевського, травень-червень 2012р.
 7. Виставка декоративно-прикладного мистецтва до Дня незалежності (серпень 2015 р.), Обласний художній музей, м. Кіровоград.
 8. Виставка декоративно-прикладного мистецтва Кіровоградського осередку НСМНМУ до Дня незалежності (серпень 2016 р.), Обласний художній музей, м. Кіровоград. 
 9. Обласна виставка «На порозі весни» (березень 2017р.), НСХУ, Обласний художній музей, м. Кіровоград.
 10. Обласна виставка «Країна майстрів», НСМНМУ, Обласний художній музей, м. Кропивницький, 2017, 2018, 2019 рр.
 11. Виставка Кіровоградської обласної спілки художників України в галереї «VashArt», м. Олександрія, січень 2018 р.
 12. Ювілейна виставка лауреатів Обласної премії у галузі архітектури, геральдики та вексилології і декоративно-прикладного мистецтва імені Якова Паученка, Художній салон, Кропивницький, березень-квітень 2018 року.
 13. «Традиції та новаторство у декоративно-прикладному мистецтві Кіровоградщини». Ювілейна виставка лауреатів Обласної премії у галузі архітектури, геральдики та вексилології і декоративно-прикладного мистецтва імені Якова Паученка, Художньо-меморіальний музей О.О.Осмьоркіна, березень 2018 р.
 14. Виставка Кіровоградської обласної спілки художників України «Дніпрові барви», м. Світловодськ, серпень 2018 р.