Фурсикова Тетяна Володимирівна – доцент кафедри образотворчого мистецтва та дизайну, доктор педагогічних наук, доцент.

Тематика наукових досліджень: Мультимедійні технології у підготовці вчителів мистецьких дисциплін .

Викладає навчальні дисципліни: «Комп’ютерна графіка», «Комп’ютерне моделювання», «Основи інформатики та ІКТ у мистецькій освіті».

Контактна інформація: e-mail: tan_u@i.ua

Науково-методична діяльність

Має 45 публікацій, з них: 3 навчальних посібників з грифом МОН України, 29 наукових, серед яких 16 статей у фахових наукових виданнях України, включених до затвердженого МОН переліку, та 13 навчально-методичного характеру.

  1. Основи комп’ютерних систем. Навчальний посібник. – Кіровоград : Ексклюзив-Систем, 2014. – 164 с. (Гриф МОН України : лист № 1/11-5563 від 15.04.2014 р.).
  2. Теоретичні аспекти професійної компетентності вчителя образотворчого мистецтва // Педагогіка вищої та середньої школи. – Кривий Ріг, 2012. – Вип. 36. – С. 212–216.
  3. Формування інформатичної компетентності майбутніх учителів у контексті здоров’язберігальних технологій // Наукові записки. – Випуск 121. – Серія : Педагогічні науки. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. – С. 279–282.
  4. Креативність як ознака медіакомпетентності майбутніх учителів мистецьких дисциплін // Наукові записки. – Випуск 133. – Серія : Педагогічні науки. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – С. 247–253.
  5. Мультимедійні технології як засіб професійної підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди». – Додаток 1 до вип. 5, том ІІІ (54). – К. : Гнозис, 2014. – С. 6–12.