Стрітьєвич Тетяна Миколаївна – завідувач кафедри образотворчого мистецтва та дизайну, кандидат педагогічних наук, доцент.

Тематика наукових досліджень: Формування здатності до професійного саморозвитку майбутніх вчителів образотворчого мистецтва.

Викладає навчальні дисципліни: Методика художнього навчання; Образотворче мистецтво та методика його навчання; Методика викладання дизайну в закладах освіти; Педагогічний малюнок;  Менеджмент в мистецтві.

Науково-методична діяльність:

Коло професійних інтересів: самореалізація та саморозвиток майбутніх вчителів образотворчого мистецтва; менеджмент в мистецтві.

У 2006 році проходила стажування в США м. Талса штат Оклахома. Тема стажування: Самореалізація дітей та молоді в позашкільний час.

Щороку готує до захисту кваліфікаційних робіт бакалаврів, спеціалістів та магістрантів денної та заочної форм навчання, які отримують. Здійснює керівництво науковим гуртком «Проблеми самореалізації майбутніх вчителів образотворчого мистецтва». Готує студенів до участі у Всеукраїнських студентських олімпіадах з образотворчого мистецтва (Методика викладання образотворчого мистецтва, Методика художнього навчання). Сприяє підвищенню кваліфікації вчителів образотворчого мистецтва. Є членом методичної ради Університету.

Результати науково-методичної роботи висвітлені у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України та представлені до обговорення збірниках наукових матеріалів, праць та конференцій Міжнародного та Всеукраїнського рівнів (понад 25 робіт).

Бере активну участь у міжнародних, всеукраїнських та обласних конференціях, семінарах з педагогічних наук та образотворчого мистецтва.

Протягом науково-педагогічної діяльності нагороджена Грамотами, Почесними Грамотами, Подяками за організацію та проведення мистецьких акцій, за значні успіхи у науково-дослідній, навчально-методичній, виховній і громадській роботі та за плідну працю в галузі підготовки висококваліфікованих педагогічних кадрів.

Художньо-творча діяльність та громадська діяльність:

З 2003 року керівник щорічного Мистецького Руху «ALLAPRIMA» присвяченого Дню художника. Мистецький Рух передбачає популяризацію мистецтва серед дітей та молоді та  спрямований на популяризацію мистецтва та надає можливість самореалізації творчій молоді художньо-графічного відділення мистецького факультету. «ALLA PRIMA» щороку залучає до творчості біля 250 жителів та гостей міста до творчих майстерень образотворчого мистецтва: живопису, графіки, декоративно-прикладного мистецтва, скульптури.

Володар Гранту Президента України для обдарованої молоді «Утворення та організація діяльності молодіжної етнографічної мистецької лабораторії «Об’єднай Україну мистецтвом»  - 2006 рік.

Залучає студентів художньо-графічного відділення мистецького факультету до організації та проведення щорічних виставок, пленерів та мистецьких акцій.