Стрітьєвич Тетяна Миколаївна – завідувач кафедри образотворчого мистецтва та дизайну, кандидат педагогічних наук, доцент, член Спілки дизайнерів України.

Тематика наукових досліджень: Формування здатності до професійного саморозвитку майбутніх вчителів образотворчого мистецтва.

Викладає навчальні дисципліни: Методика викладання образотворчого мистецтва; Образотворче мистецтво та методика його навчання; Педагогічний малюнок;  Менеджмент в мистецтві.

Науково-методична діяльність:

Коло професійних інтересів: самореалізація та саморозвиток майбутніх вчителів образотворчого мистецтва; професійна компетентність фахівців з образотворчого мистецтва, менеджмент в мистецтві.

У 2006 році проходила стажування в США м. Талса штат Оклахома. Тема стажування: Самореалізація дітей та молоді в позашкільний час.

У 2017 році проходила стажування в Польща Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie: Професійна підготовка майбутніх фахівців з образотворчого мистецтва.

Результати науково-методичної роботи висвітлені у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України та представлені до обговорення збірниках наукових матеріалів, праць та конференцій Міжнародного та Всеукраїнського рівнів (понад 55 наукових робіт) з них:

Стрітьєвич Т.М. Сучасний урок образотворчого мистецтва у початковій школі: Навчально-методичний посібник / Тетяна Миколаївна Стрітьєвич. – Кіровоград: ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард, 2012. – 76с.

Tetiana Stritiewych. Ksztaitowanie kompetencji zawodowych przyszlech plastiki w Ukrainie / KULTURA – STUKA – EDUKACJA. T. III: monografiya. Krakow. Wydawnictwo Naukowe UP, 2019. P. – 350-355.

Стрітьєвич Т.М. Актуальность развития дивергентности на занятиях изобразительним искусством// Електронний збірник матеріалів конференції (сайт http://agss-conf.org/sch-vuz/)

Стрітьєвич Т.М. Досвід розкриття студентами художніх спеціальностей власного духовного потенціалу в соціальному середовищі. Горизонт духовності виховання: колективна монографія /The Horizon of Spirituality of Education: collective monograph. Уклали й підготували Йонас Кевішас та Олена Отич. Вільнюс: Zuvedra, 2019. С.156-161.

Стрітьєвич Т.М. Herald pedagogiki. Nauka i Praktyka Графічні зображення у процесі навчання образотворчій діяльності: Научний журнал № 48, 10.2019 ISSN 2450-8160 Warszawa, 2019

Щороку готує до захисту кваліфікаційних робіт бакалаврів, спеціалістів та магістрантів денної та заочної форм навчання. Здійснює керівництво науковим гуртком «Проблеми самореалізації майбутніх вчителів образотворчого мистецтва». Готує студенів до участі у Всеукраїнських студентських олімпіадах з образотворчого мистецтва (Методика викладання образотворчого мистецтва, Методика викладання образотворчого мистецтва). Сприяє підвищенню кваліфікації вчителів образотворчого мистецтва. Є членом методичної ради Університету.

Бере активну участь у Міжнародних, Всеукраїнських та обласних конференціях, семінарах з педагогічних наук та образотворчого мистецтва.

Голова журі обласного етапу конкурсу «Мала академія наук України» секція мистецтвознавство

Голова журі ІІ (обласного) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» номінація образотворче мистецтво;

Голова журі обласного етапу XXII Всеукраїнського відкритого фестивалю дитячої та юнацької творчості присвяченого Дню Землі;

Голова журі Регіональної олімпіади з образотворчого мистецтва;

Протягом науково-педагогічної діяльності нагороджена Грамотами, Почесними Грамотами, Подяками за організацію та проведення мистецьких акцій, за значні успіхи у науково-дослідній, навчально-методичній, виховній і громадській роботі та за плідну працю в галузі підготовки висококваліфікованих педагогічних кадрів.

Художньо-творча діяльність та громадська діяльність:

З 2003 року керівник щорічного Мистецького Руху «ALLAPRIMA» присвяченого Дню художника. Мистецький Рух передбачає популяризацію мистецтва серед дітей та молоді та  спрямований на популяризацію мистецтва та надає можливість самореалізації творчій молоді художньо-графічного відділення мистецького факультету. «ALLA PRIMA» щороку залучає до творчості біля 250 жителів та гостей міста до творчих майстерень образотворчого мистецтва: живопису, графіки, декоративно-прикладного мистецтва, скульптури.

Володар Гранту Президента України для обдарованої молоді «Утворення та організація діяльності молодіжної етнографічної мистецької лабораторії «Об’єднай Україну мистецтвом»  - 2006 рік.

Залучає студентів художньо-графічного відділення мистецького факультету до організації та проведення щорічних виставок, пленерів та мистецьких акцій.