guseva l gГусєва Любов Григорівна – викладач кафедри образотворчого мистецтва та дизайну.

Тематика наукових досліджень: педагогіка мистецтва, проблема образотворчої підготовки студентів та учнів.

Викладає навчальні дисципліни: живопис, рисунок, пластична анатомія, скульптура.

Контактна інформація:lguseva@ukr.net.

Науково-методична діяльність:

  1. Гусєва Л.Г. Опанування напрямків сучасного мистецтва //Мистецтво та освіта № 4, 1998. – С. 20 – 26,39 – 44.
  2. Гусєва Л.Г.Особистісний розвиток як умова організації образотворчої підготовки студентів // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: Збірник наукових праць. – К.: Пед. думка , 1999. – Кн. 2. – С. 296 – 303.
  3. Гусєва Л.Г. Трансформуючий вплив мистецтва на виховання особистості // Мистецька школа в системі національної освіти України: Навчально-методичний посібник. – Львів: Видавництво «Брати Сиротинські і К», 1999. – С. – 106 – 114.
  4. Гусєва Л.Г. Розвиток образотворчої підготовки та її вплив на формування особистості // Науковий вісник Ізмаїльського державного педагогічного інституту. – Ізмаїл, 2000. – Вип. 8. – С.41 – 46.
  5. Гусєва Л.Г. Умови організації образотворчої підготовки студентів педагогічного факультету // Наукові записки. Вип. 40. Серія: педагогічні науки. – Кіровоград: РВГ ІЦ КДПУ ім.. В.Винниченка, 2001. – С. – 48 – 56.
  6. Гусєва Л.Г. Психолого-педагогічні проблеми образотворчої підготовки майбутнього вчителя початкових класів // Наукові записки. – Випуск 45. Частина І. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВЦ КДПУ ім.. В.Винниченка, 2002. – С. – 105 – 110.
  7. Гусєва Л.Г. Концептуальне мислення як художньо-педагогічна проблема // Наукові записки. – Випуск 103. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВЦ КДПУ ім.. В.Винниченка, 2012. – С. – 106 – 114.