guseva l gГусєва Любов Григорівна – викладач кафедри образотворчого мистецтва та дизайну.

Тематика наукових досліджень: педагогіка мистецтва, проблема образотворчої підготовки студентів та учнів.

Викладає навчальні дисципліни: живопис, рисунок, пластична анатомія, скульптура.

Контактна інформація:lguseva@ukr.net.

Науково-методична діяльність:

 1. Гусєва Л.Г. Опанування напрямків сучасного мистецтва //Мистецтво та освіта № 4, 1998. – С. 20 – 26,39 – 44.
 2. Гусєва Л.Г.Особистісний розвиток як умова організації образотворчої підготовки студентів // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: Збірник наукових праць. – К.: Пед. думка , 1999. – Кн. 2. – С. 296 – 303.
 3. Гусєва Л.Г. Трансформуючий вплив мистецтва на виховання особистості // Мистецька школа в системі національної освіти України: Навчально-методичний посібник. – Львів: Видавництво «Брати Сиротинські і К», 1999. – С. – 106 – 114.
 4. Гусєва Л.Г. Розвиток образотворчої підготовки та її вплив на формування особистості // Науковий вісник Ізмаїльського державного педагогічного інституту. – Ізмаїл, 2000. – Вип. 8. – С.41 – 46.
 5. Гусєва Л.Г. Умови організації образотворчої підготовки студентів педагогічного факультету // Наукові записки. Вип. 40. Серія: педагогічні науки. – Кіровоград: РВГ ІЦ КДПУ ім.. В.Винниченка, 2001. – С. – 48 – 56.
 6. Гусєва Л.Г. Психолого-педагогічні проблеми образотворчої підготовки майбутнього вчителя початкових класів // Наукові записки. – Випуск 45. Частина І. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВЦ КДПУ ім.. В.Винниченка, 2002. – С. – 105 – 110.
 7. Гусєва Л.Г. Концептуальне мислення як художньо-педагогічна проблема // Наукові записки. – Випуск 103. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВЦ КДПУ ім.. В.Винниченка, 2012. – С. – 106 – 114.
 8. Особливості мистецької освіти в умовах постмодерну / Наукові записки / Ред. кол.: В.В.Радул, В.А.Кушнір та ін.. – Випуск 139. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім.. В.Винниченка, 2015. – С. 208 – 211.
 9. Творчий метод К. Піскорського в контексті становлення мистецької освіти України / Наукові записки / Ред. кол.: В.Ф.Черкасов, В.В.Радул, Н.С.Савченко та ін.. – Випуск 155. – Серія: Педагогічні науки. – Кропивницький: РВВ КДПУ ім.. В.Винниченка, 2018. – С. 126 – 130.
 10. Організація студентами художнього простору в процесі їх образотворчої підготовки / Педагогічні науки Збірник наукових праць. Випуск LXXX. Том 2 – Херсон: ХДУ, 2017. – С.96 – 100.
 11. Вираження духовних проявів людини засобами образотворчого мистецтва. / Наукові записки / Ред. кол.: В.Ф.Черкасов, В.В.Радул, Н.С.Савченко та ін.. – Випуск 166. – Серія: Педагогічні науки. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім.. В.Винниченка, 2018. – С. 189 – 193.
 12. L.Husieva Students’ organization of the artistic spase in the process of their educational preparation // Kultura – sztuka – edukacja. Tom III. Prace Monograficzne 860 - Krakov: Widawnictwo naukowe Uniwersytet Pedagogiczny im.Komisji Edukacji Narodowej 2019. – P. 336 – 343.
 13. Вираження духовних проявів людини засобами образотворчого мистецтва // ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Мистецький освітній простір у контексті формування сучасної парадигми освіти». - Кропивницький, 13 -14 грудня 2017.
 14. Organization of artistic space of students is in the process of their graphic preparation // III Міжнародна науково-практична конференція «Культура – мистецтво – освіта». – Краків, 18 – 19 травня 2017.
 15. Особливості розвитку відчуття тону та кольору на заняттях з рисунку у вищих навчальних закладах // ІV Міжнародна науково-практична конференція «Теоретико-методологічні аспекти мистецької освіти: здобутки, проблеми та перспективи». – м. Умань, 18 – 19 жовтня 2018.
 16. Пластична анатомія в контексті образотворчої компетентності підготовки майбутніх фахівців // V Міжнародна науково-практична конференція «Молодь, освіта, наука та мистецтво». – м. Умань, 21 – 22 листопада 2019.
 17. ПЛЕНЕР: ЖИВОПИС. Методичні рекомендації з живопису до навчальної художньо-творчої практики «Пленер» для студентів І курсу мистецького факультету спеціальності 023. Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація /О.А.Пунгіна, Л.Г.Гусєва. – Кропивницький: Видавництво ТОВ «Моноліт-12», 2019. – 34 с.
 18. ПЛЕНЕР: РИСУНОК. Методичні рекомендації з рисунку до навчальної художньо-творчої практики «Пленер» для студентів І курсу мистецького факультету спеціальності 023. Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація /О.А.Пунгіна, Л.Г.Гусєва. – Кропивницький: Видавництво ТОВ «Моноліт-12», 2019. – 28 с.
 19. ПЛЕНЕР: КОМПОЗИЦІЯ. Методичні рекомендації з композиції до навчальної художньо-творчої практики «Пленер» для студентів І курсу спеціальності 023. Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація /О.А.Пунгіна, Л.Г.Гусєва. – Кропивницький: Видавництво ТОВ «Моноліт-12», 2019. – 24 с.

Член національної спілки майстрів народного мистецтва України.

Творчі роботи:

Гусєва Л.Г. СВІТЛИЙ ДЕНЬ (картон, олія, 50х60) / Всеукраїнський культурно-мистецький проект «Мальовнича Україна». – м. Кропивницький Кіровоградський обласний художній музей, художньо-меморіальний музей О.Осмьоркіна, Галерея «Єлисаветград», 17 – 31 травня 2019 р. – С. - 20.

Міжнародна виставка «Співдружність культур: Польща – Україна», 2016 р. м. Кіровоград. ОНБУ ім.. Д.Чижевського.

Всеукраїнська виставка «Малярний степ», 2016р. / Кіровоградська обласна організація національної спілки художників України. Обласний художній музей м. Кіровоград.

Всеукраїнська виставка «Малярний степ», 2016р. / Одеська обласна організація національної спілки художників України. Художній музей м. Одеса.

Участь у виставці Кіровоградської обласної спілки художників України «Дніпрові барви», м. Світловодськ, 3 серпня, 2018. («Бриз». 2018, картон, олія, 25х35; «Ранок». 2018, картон, олія, 33,5х25; «Сонячний день». 2018, картон, олія, 16х29).

Участь у виставці Кіровоградської обласної спілки художників України «Степова Україна», м. Кропивницький - Одеса, жовтень, 2016. («Печерська Лавра». 2014, картон, олія, 25х35; «Ранок». 2015, картон, олія, 33,5х25).

Участь у Всеукраїнській виставці «На порозі весни», м. Кропивницький, 7 березня, 2017  Обласний художній музей.

Участь у І міжвузівському пленері «Осінь у Софіївці». – Умань: Уманський державний педагогічний університет ім..П.Тичини, 2018 р.

Участь у пленері Кіровоградської спілки художників. (с. Розумівка, Кіровоградської області, 13 жовтня, 2019).

Участь в одноденному пленері «Олександрія - мала батьківщина Дмитра Чижевського», організованого за спільним проектом ОУНБ ім.Д.І.Чижевського, обласною організацією Національної спілки художників України та департаментом культури, туризму та культурної спадщини обласної державної адміністрації, квітень, 2019.

Участь у виставці «Стара Олександрія – батьківщина Дмитра Чижевського», 28 травня, 2019 р. («Місто, що пам’ятає Д.Чижевського», папір, акварель, 40х60).

Участь у виставці Всеукраїнського культурно-мистецького проекту «Мальовнича Україна». – м.Кропивницький Кіровоградський обласний художній музей, художньо-меморіальний музей О.Осмьоркіна, Галерея «Єлисаветград», 17 – 31 травня 2019 р. («Світлий день» полотно, олія, 50х60).

Організація студентських виставок:

«Світ навколо нас» (обласний художній салон, жовтень 2018)

«Діалог з мистецтвом» (виставковий зал наукової бібліотеки ЦДПУ ім..В.Винниченка, 24.04.2018).

«Грані творчості» (художньо-меморіальний музей ім..О.Осмьоркіна, 15.03.2019).

Підготовка учасників до всеукраїнського конкурсу з живопису «Срібний мольберт» 22 жовтня 2016 р. м. Ужгород.

Виставка студентських робіт до святкування 25-річчя факультету. м. Кіровоград, 2017, Обласний художній музей.

Науковий керівник (участь студентки IVкурсу Саражин А. у Всеукраїнському студентському конкурсі з живопису «Срібний мольберт» м. Ужгород, 18 – 22.10.2016).