Вступ на основі повної загальної середньої освіти

У 2020 році ЦДПУ імені Володимира Винниченка здійснює прийом на навчання на перший курс осіб з повною загальною середньою освітою для здобуття ступеня бакалавра на конкурсні пропозиції, за результатами співбесіди, в передбачених Правилами прийому випадках, або зовнішнього незалежного оцінювання 2017, 2018, 2019 та 2020 років, у тому числі з урахуванням результатів творчого заліку, творчого конкурсу, вступних іспитів, середнього бала документа про повну загальну середню освіту, бала за особливі успіхи, ураховуючи вагу невід’ємних вагових та балансувальних коефіцієнтів при розрахунку конкурсного балу.

  • Етапи вступної кампанії

 

Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчаннядля до ЦДПУ ім. В. Винниченка для здобуття освітнього ступеня "БАКАЛАВР" на основі повної загальної середньої освіти

 

Етапи вступної кампанії

Державна форма навчання

Комерційна форма навчання

Прийом заяв та документів для участі у вступних іспитах (для пільгових категорій) або творчому конкурсі (державна форма навчання)

з 21 липня до 31 липня 2020 року

Реєстрація електронних кабінетів та завантаження необхідних документів осіб, які вступають на основі ЗНО

з 01 серпня по 22 серпня 2020 року (до 18 години)

Початок прийому заяв та документів в паперовій та електронній формах

13 серпня 2020 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають проходити співбесіду, творчий конкурс або складати вступні іспити (спеціальні умови вступу)

16 серпня 2020 року (до 18 години)

Проведення творчих конкурсів

з 01 серпня по 12 серпня 2020 року

з 20 серпня по 22 серпня 2020 року

Творчі заліки (з 1 лютого за графіком приймальної комісії)

з 01 лютого по 12 серпня 2020 року

з 20 серпня по 22 серпня 2020 року

Проведення співбесід

з 16 серпня по 18 серпня 2020 року

Оприлюднення списку осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди
(за державним замовленням)

20 серпня (не пізніше 12.00 години)

Терміни виконання вступниками за результатами співбесід вимог до зарахування на навчання (подання оригіналів документів)

22 серпня (до 10.00 години)

Проведення вступних іспитів

з 01 серпня по 12 серпня 2020 року

з 13 серпня по 23 серпня 2020 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО)

22 серпня 2020 року (до 18.00 години)

Оприлюднення рейтингового списку вступників, рекомендованих на державну форму навчання

27 серпня 2020 року (не пізніше 18 години)

Терміни виконання вступниками вимог до зарахування на навчання (подання оригіналів документів)

з 27 серпня по 31 серпня 2020 року (до 18.00 години) за державним замовленням

з 27 серпня по 04 вересня 2020 року (до 18.00 години) за кошти фізичних та/або юридичних осіб (I етап)

До 10 вересня (ІІ етап)

Зарахування на навчання осіб,які виконали вимоги до зарахування (подали оригінали документів)

05 вересня 2020 року (не пізніше 12 години) за державним замовлення

7 вересня 2020 року за кошти фізичних та/або юридичних осіб (І етап)

11 вересня (до 12 години) (ІІ етап)

Переведення на вакантні місця державного замовлення та за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб (виключно на бюджетні конкурсні пропозиції)

не пізніше 14 вересня 2020 року

 

 

 Перелік документів для вступу на навчаня до ЦДПУ ім. В. Винниченка для здобуття освітнього ступеня "БАКАЛАВР" на основі повної загальної середньої освіти

№ з/п Документ
1.

Заява на ім’я ректора ЦДПУ ім. В. Винниченка. У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (предметної спеціальності, спеціалізації, освітньої програми) та форми здобуття освіти

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто в оригіналі:

2.

Документ, що посвідчує особу, а також копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»

3.

Військово-обліковий документ для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством) та його копію

4.

Документ державного зразка (оригінал) про здобуту повну загальну середню освіту (атестат) і додаток до нього та їхні копії

5. Копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (у визначених Умовами прийому та Правилами прийому випадках)
6.

Документи, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1 (за наявності) та копії цих документів

7.

Медичну довідку за формою 086-у (з відміткою про щеплення) лише для абітурієнтів факультету фізичного виховання

8.

Копію документа, що посвідчує реєстраційний номер (ідентифікаційний код) облікової картки платника податків

9.

Чотири кольорові фотокартки розміром 3×4 см

10. Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів
Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з неї після 01 січня 2020 року, а також вступники, які проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, подають документи з урахуванням особливостей, передбачених наказом № 560 та наказом № 697 відповідно
 

Усі копії документів засвідчуює за оригіналами Приймальна (відбіркова) комісія ЦДПУ ім. В. Винниченка. Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню

 

Документ, що посвідчує особу вступника, військово-облікового документа, оригінали документів про повну загальну середню освіту та додатка до нього абітурієнт пред’являє особисто. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються

 

У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній ступінь може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатка до документа про здобутий освітній ступінь

Оригінали документів для участі в конкурсі подаються вступником лише один раз (виконання вимог для зарахування)