Вступ на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

У 2021 році ЦДПУ ім. В. Винниченка здійснює прийом на навчання осіб з освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра за результатами складання двох конкурсних предметів ЗНО та фахового вступного випробування з урахуванням середнього бала додатка до диплома молодшого спеціаліста.

Увага! В 2021 році при вступі на основі ОКР молодшого спеціаліста обов'язковими є складання двох конкурсних предметів (ЗНО).

При вступі на перший курс (зі скороченим терміном навчання) потрібно надати сертифікати таких конкурсних предметів ЗНО

При вступі на другий (третій) курс на вакантні місця набору попередніх 2020 та 2019 років (на поповнення) крім фахового вступного іспиту потрібно подати сертифікати ЗНО з таких конкурсних предметів:

  1. Українську мову (на факультети: фізико-математичний, природничо-географічний, факультет фізичного виховання) або українську мову і літературу (на всі інші факультети).
  2. Один із предметів на вибір: математика, або іноземна мова, або історія України, або біологія, або фізика, або хімія, або географія.

Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання до ЦДПУ ім. В. Винниченка для здобуття освітнього ступеня "БАКАЛАВР" на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

 

 Етапи вступної кампанії

Денна та заочна форми здобуття освіти

Початок прийому заяв та документів у паперовій формі від вступників для участі в конкурсному відборі

14 липня

Завершення прийому заяв та документів від вступників для участі в конкурсному відборі

23 липня

(до 18.00 години)

Проведення фахових вступних випробувань, що проводить ЦДПУ ім. В. Винниченка

з 24 липня по 30 липня

Оприлюднення рейтингового списку із зазначенням рекомендованих до зарахування осіб за державним замовленням

02 серпня

(не пізніше 12.00 години)

Оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб

03 серпня

Закінчення терміну виконання вступниками, рекомендованими до зарахування, вимог до зарахування на місця державного замовлення

05 серпня

Зарахування на навчання за державним замовленням осіб, які виконали вимоги для зарахування

06 серпня

(не пізніше 12.00 години)

Виконання вступниками, рекомендованими до зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб, вимог до зарахування

до 09 серпня

Зарахування осіб, рекомендованих до зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

10 серпня

Дозарахування (за наявності вакантних місць) на місця за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб

не пізніше

30 вересня

 

Перелік документів для вступу на навчаня до ЦДПУ ім. В. Винниченка для здобуття освітнього ступеня "БАКАЛАВР" на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

№ з/п Документ
1.

Заява на ім’я ректора ЦДПУ ім. В. Винниченка подається вступником в паперовій формі - особисто до приймальної комісії. У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (предметної спеціальності, спеціалізації, освітньої програми) та форми здобуття освіти

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто в оригіналі:

2.

Документ, що посвідчує особу, а також копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»

3.

Військово-обліковий документ для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством) та його копію

4.

Документ державного зразка (оригінал) про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього та їхні копії

5.

Копію документа, що посвідчує реєстраційний номер (ідентифікаційний код) облікової картки платника податків

6.

Чотири кольорові фотокартки розміром 3×4 см

7. Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів
Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з неї після 01 січня 2020 року, а також вступники, які проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, подають документи з урахуванням особливостей, передбачених наказом № 560 та наказом № 697 відповідно
Усі копії документів засвідчуює за оригіналами Приймальна (відбіркова) комісія ЦДПУ ім. В. Винниченка. Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню
Документ, що посвідчує особу вступника, військово-облікового документа, оригінали документів про повну загальну середню освіту та додатка до нього абітурієнт пред’являє особисто. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються
 

У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень молодшошо спеціаліста може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатка документа

Оригінали документів для участі в конкурсі подаються вступником лише один раз (виконання вимог для зарахування)