Вступ на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

У 2020 році ЦДПУ ім. В. Винниченка здійснює прийом на навчання осіб з освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра за результатами фахових вступних випробувань з урахуванням середнього бала додатка до диплома молодшого спеціаліста на перший курс (зі скороченим терміном навчання) лише в разі вступу на ту саму або споріднену в межах галузі знань спеціальність, а також на спеціальності, яким надається особлива підтримка, або на другий (третій) курс у разі вступу на вакантні місця набору попередніх 2019 та 2018 років (на поповнення).

Увага! В 2020 році при вступі на основі ОКР молодшого спеціаліста обов'язковим є складання ЗНО з української мови та літератури.

  • Етапи вступної кампанії

 

Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчаннядля до ЦДПУ ім. В. Винниченка для здобуття освітнього ступеня "БАКАЛАВР" на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

 

Етапи вступної кампанії

Денна та заочна форми навчання

Початок прийому заяв та документів у паперовій формі

13 серпня 2020 року

Закінчення прийому заяв та документів

22 серпня 2020 року (до 18.00 години)

Терміни проведення фахових вступних випробувань

з 25 серпня по 31 серпня 2020 року

Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування осіб за державним замовленням

01 вересня 2020 року

Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування за кошти фізичних або юридичних осіб

02 вересня 2020 року

Виконання вимог до зарахування на місця державного замовлення

04 вересня 2020 року

Виконання вимог до зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб

07 вересня 2020 року

Зарахування на навчання за державним замовленням осіб, які виконали вимоги до зарахування

05 вересня 2020 року

Зарахування на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб

08 вересня (не пізніше 12 години)

Дозарахування (за наявності вакантних місць) на місця за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб

не пізніше 30 вересня 2020 року

 

 

Перелік документів для вступу на навчаня до ЦДПУ ім. В. Винниченка для здобуття освітнього ступеня "БАКАЛАВР" на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

№ з/п Документ
1.

Заява на ім’я ректора ЦДПУ ім. В. Винниченка подається вступником в паперовій формі - особисто до приймальної комісії. У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (предметної спеціальності, спеціалізації, освітньої програми) та форми здобуття освіти

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто в оригіналі:

2.

Документ, що посвідчує особу, а також копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»

3.

Військово-обліковий документ для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством) та його копію

4.

Документ державного зразка (оригінал) про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього та їхні копії

5.

Копію документа, що посвідчує реєстраційний номер (ідентифікаційний код) облікової картки платника податків

6.

Чотири кольорові фотокартки розміром 3×4 см

7. Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів
Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з неї після 01 січня 2020 року, а також вступники, які проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, подають документи з урахуванням особливостей, передбачених наказом № 560 та наказом № 697 відповідно
Усі копії документів засвідчуює за оригіналами Приймальна (відбіркова) комісія ЦДПУ ім. В. Винниченка. Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню
Документ, що посвідчує особу вступника, військово-облікового документа, оригінали документів про повну загальну середню освіту та додатка до нього абітурієнт пред’являє особисто. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються
 

У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень молодшошо спеціаліста може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатка документа

Оригінали документів для участі в конкурсі подаються вступником лише один раз (виконання вимог для зарахування)