Факультет: фізичного виховання

Шифр галузі: 01

Галузь знань: Освіта/Педагогіка

Код спеціальності: 017

Найменування спеціальності: Фізична культура і спорт

Освітній ступінь: бакалавр

Частки ліцензованого обсягу за формами здобуття освіти:

25 – денна;

15 – заочна

Нормативний термін навчання: 3 роки 10 місяців

Фінансування підготовки здобувачів вищої освіти:

  • за рахунок видатків державного бюджету (державне замовлення);
  • за рахунок цільових пільгових державних кредитів;
  • за кошти фізичних та/або юридичних осіб (на умовах контракту)

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти для вступу в 2020 році:

Тип заяви: «Претендую на участь у конкурсі на місце державного або регіонального замовлення і на участь у конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб у разі неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за кошти державного або регіонального бюджету (за державним або регіональним замовленням)»

1. Українська мова і література (ваговий коефіцієнт – 0,35; від 100 балів);

2. Біологія (ваговий коефіцієнт – 0,3; від 100 балів);

3. Творчий конкурс з фізичної культури (ваговий коефіцієнт – 0,25; від 100 балів);

  • Ваговий коефіцієнт атестату про повну загальну середню освіту (0,1)

У 2020 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2017 (крім іноземної мови), 2018, 2019 та 2020 років.