Факультет: фізичного виховання

Шифр галузі: 01

Галузь знань: Освіта/Педагогіка

Код спеціальності: 014

Найменування спеціальності: Середня освіта (за предметними спеціальностями)

Шифр предметної спеціальності: 014.11

Предметна спеціальність: Середня освіта (Фізична культура)

Освітній ступінь: бакалавр

Частки ліцензованого обсягу за формами здобуття освіти:

100 – денна;

35 – заочна

Нормативний термін навчання: 3 роки 10 місяців

Фінансування підготовки здобувачів вищої освіти:

  • за рахунок видатків державного бюджету (державне замовлення);
  • за рахунок цільових пільгових державних кредитів;
  • за кошти фізичних та/або юридичних осіб (на умовах контракту)

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти для вступу в 2019 році:

На бюджетних конкурсних пропозиціях

Тип заяви: «Претендую на участь у конкурсі на місце державного або регіонального замовлення і на участь у конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб у разі неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за кошти державного або регіонального бюджету (за державним або регіональним замовленням)»

Творчий залік з фізичної культури

1. Українська мова і література (ваговий коефіцієнт – 0,3; від 100 балів);

2. Біологія (ваговий коефіцієнт – 0,25; від 100 балів);

3. Історія України або географія (ваговий коефіцієнт – 0,35; від 100 балів);

  • Ваговий коефіцієнт атестату про повну загальну середню освіту (0,1)

На небюджетних конкурсних пропозиціях

Тип заяви: «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення»

Творчий залік з фізичної культури

1. Українська мова і література (ваговий коефіцієнт – 0,3; від 100 балів);

2. Історія України (ваговий коефіцієнт – 0,25; від 100 балів);

3. Біологія або географія (ваговий коефіцієнт – 0,35; від 100 балів);

  • Ваговий коефіцієнт атестату про повну загальну середню освіту (0,1)

У 2019 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2017, 2018 та 2019 років.