Факультет: мистецький

Шифр галузі: 02

Галузь знань: Культура і мистецтво

Код спеціальності: 024

Найменування спеціальності: Хореографія

Освітній ступінь: бакалавр

Частки ліцензованого обсягу за формами здобуття освіти:

25 – денна

Нормативний термін навчання: 3 роки 10 місяців

Фінансування підготовки здобувачів вищої освіти:

  • за рахунок видатків державного бюджету (державне замовлення);
  • за рахунок цільових пільгових державних кредитів;
  • за кошти фізичних та/або юридичних осіб (на умовах контракту)

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти для вступу в 2020 році:

Тип заяви: «Претендую на участь у конкурсі на місце державного або регіонального замовлення і на участь у конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб у разі неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за кошти державного або регіонального бюджету (за державним або регіональним замовленням)»

1. Українська мова і література (ваговий коефіцієнт – 0,2; від 120 балів);

2. Історія України (ваговий коефіцієнт – 0,2; від 120 балів);

3. Творчий конкурс з хореографії (ваговий коефіцієнт – 0,5; від 120 балів);

  • Ваговий коефіцієнт атестату про повну загальну середню освіту (0,1)

Частки ліцензованого обсягу за формами здобуття освіти:

15 – заочна

Нормативний термін навчання: 3 роки 10 місяців

Фінансування підготовки здобувачів вищої освіти:

  • за кошти фізичних та/або юридичних осіб (на умовах контракту)

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти для вступу в 2020 році:

Тип заяви: «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення»

1. Українська мова і література (ваговий коефіцієнт – 0,2; від 100 балів);

2. Історія України (ваговий коефіцієнт – 0,2; від 100 балів);

3. Творчий конкурс з хореографії (ваговий коефіцієнт – 0,5; від 100 балів);

  • Ваговий коефіцієнт атестату про повну загальну середню освіту (0,1)

У 2020 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2017 (крім іноземної мови), 2018, 2019 та 2020 років.