Факультет: іноземних мов

Шифр галузі: 03

Галузь знань: Гуманітарні науки

Код спеціальності: 035

Найменування спеціальності: Філологія

Шифр спеціалізації: 035.10

Спеціалізація: Прикладна лінгвістика

Освітній ступінь: бакалавр

Освітні програми:

Філологія (Прикладна лінгвістика (англійська мова) і Германські мови та літератури (переклад англійська мова включно));

Філологія (Прикладна лінгвістика (німецька мова) і Германські мови та літератури (переклад німецька мова включно))

Ліцензовані обсяги

Нормативний термін навчання: 3 роки 10 місяців

Фінансування підготовки здобувачів вищої освіти:

  • за рахунок видатків державного бюджету (державне замовлення);
  • за рахунок цільових пільгових державних кредитів;
  • за кошти фізичних та/або юридичних осіб (на умовах контракту)

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти для вступу в 2021 році

У 2021 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2018 – 2021 років