Факультет: іноземних мов

Шифр галузі: 03

Галузь знань: Гуманітарні науки

Код спеціальності: 035

Найменування спеціальності: Філологія

Шифр спеціалізації: 035.10

Спеціалізація: Прикладна лінгвістика

Освітній ступінь: бакалавр

Освітні програми:

Філологія (Прикладна лінгвістика (англійська мова) і Германські мови та літератури (переклад англійська мова включно));

Філологія (Прикладна лінгвістика (німецька мова) і Германські мови та літератури (переклад німецька мова включно))

Частка ліцензованого обсягу за формами здобуття освіти:

30 – денна

Нормативний термін навчання: 3 роки 10 місяців

Фінансування підготовки здобувачів вищої освіти:

  • за рахунок видатків державного бюджету (державне замовлення);
  • за рахунок цільових пільгових державних кредитів;
  • за кошти фізичних та/або юридичних осіб (на умовах контракту)

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти для вступу в 2019 році:

Тип заяви: «Претендую на участь у конкурсі на місце державного або регіонального замовлення і на участь у конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб у разі неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за кошти державного або регіонального бюджету (за державним або регіональним замовленням)»

1. Українська мова та література (ваговий коефіцієнт – 0,2; від 100 балів);

2. Іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), ваговий коефіцієнт – 0,5; від 120 балів);

3. Історія України або географія (ваговий коефіцієнт – 0,2; від 100 балів);

  • Ваговий коефіцієнт атестату про повну загальну середню освіту (0,1)

У 2019 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2017, 2018 та 2019 років, крім оцінок з англійської, французької, німецької та іспанської мов. Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, вступник має право подавати оцінку із сертифікатів 2018 та 2019 років з однієї з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська) на власний розсуд