Факультет: іноземних мов

Шифр галузі: 01

Галузь знань: Освіта/Педагогіка

Код спеціальності: 014

Найменування спеціальності: Середня освіта (за предметними спеціальностями)

Шифр предметної спеціальності: 014.02

Предметна спеціальність: Середня освіта (Мова і література (із зазначенням мови) – Середня освіта (Мова і література (англійська)

Освітній ступінь: бакалавр

Ліцензовані обсяги

Нормативний термін навчання: 3 роки 10 місяців

Фінансування підготовки здобувачів вищої освіти:

  • за рахунок видатків державного бюджету (державне замовлення);
  • за рахунок цільових пільгових державних кредитів;
  • за кошти фізичних та/або юридичних осіб (на умовах контракту)

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти для вступу в 2021 році

У 2021 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2018 – 2021 років