Факультет: природничо-географічний

Шифр галузі: 01

Галузь знань: Освіта/Педагогіка

Код спеціальності: 014

Найменування спеціальності: Середня освіта (за предметними спеціальностями)

Шифр предметної спеціальності: 014.06

Предметна спеціальність: Середня освіта (Хімія)

Освітній ступінь: бакалавр

Частка ліцензованого обсягу за формами здобуття освіти:

20 – денна

Нормативний термін навчання: 3 роки 10 місяців (14.09.2020 – 30.06.2024)

Фінансування підготовки здобувачів вищої освіти:

  • за рахунок видатків державного бюджету (державне замовлення);
  • за рахунок цільових пільгових державних кредитів;
  • за кошти фізичних та/або юридичних осіб (на умовах контракту)

Вартість навчання за рік (контракт) у 2020 році: 15710 грн.

13.08.2020 – 22.08.2020

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти для вступу в 2020 році:

На бюджетних конкурсних пропозиціях

Тип заяви: «Претендую на участь у конкурсі на місце державного або регіонального замовлення і на участь у конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб у разі неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за кошти державного або регіонального бюджету (за державним або регіональним замовленням)»

1. Українська мова та література (ваговий коефіцієнт – 0,3; від 100 балів);

2. Хімія* (ваговий коефіцієнт – 0,3; від 120 балів);

3. Біологія* або математика* (ваговий коефіцієнт – 0,25; від 100 балів);

  • Ваговий коефіцієнт документу про повну загальну середню освіту (0,1);
  • Ваговий коефіцієнт бала за успішне закінчення підготовчих курсів ЦДПУ ім. В. Винниченка (0,05)

На небюджетних конкурсних пропозиціях

Тип заяви: «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення»

1. Українська мова та література (ваговий коефіцієнт – 0,3; від 100 балів);

2.1. Біологія* (ваговий коефіцієнт – 0,3; від 100 балів);

3.1. Математика* або фізика* (ваговий коефіцієнт – 0,3; від 100 балів).

2.2. Історія України (ваговий коефіцієнт – 0,3; від 100 балів);

3.2. Математика* або біологія* (ваговий коефіцієнт – 0,3; від 100 балів).

2.3. Іноземна мова (англійська, або німецька, обо французька, або іспанська) (ваговий коефіцієнт – 0,3; від 100 балів);

3.3. Математика* або хімія* (ваговий коефіцієнт – 0,3; від 100 балів).

2.4. Іноземна мова (англійська, або німецька, обо французька, або іспанська) (ваговий коефіцієнт – 0,3; від 100 балів);

3.4. Математика* або фізика* (ваговий коефіцієнт – 0,3; від 100 балів).

  • Ваговий коефіцієнт атестату про повну загальну середню освіту (0,1).

Примітки:

* передбачено нарахування додаткових балів [1;20] до одного з предметів сертифікату ЗНО для учасників Всеукраїнської олімпіади ЦДПУ ім. В. Винниченка, але не вище 200 балів за предмет.

У 2020 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2018, 2019 та 2020 років