Факультет: фізико-математичний

Шифр галузі: 12

Галузь знань: Інформаційні технології

Код спеціальності: 122

Найменування спеціальності: Комп’ютерні науки

Освітній ступінь: бакалавр

Ліцензовані обсяги

Нормативний термін навчання: 3 роки 10 місяців

Фінансування підготовки здобувачів вищої освіти:

  • за рахунок видатків державного бюджету (державне замовлення);
  • за рахунок цільових пільгових державних кредитів;
  • за кошти фізичних та/або юридичних осіб (на умовах контракту)

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти для вступу в 2021 році

У 2021 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2018 – 2021 років