Факультет: фізико-математичний

Шифр галузі: 01

Галузь знань: Освіта/Педагогіка

Код спеціальності: 014

Найменування спеціальності: Середня освіта (за предметними спеціальностями)

Шифр предметної спеціальності: 014.08

Предметна спеціальність: Середня освіта (Фізика)

Освітній ступінь: бакалавр

Частки ліцензованого обсягу за формами здобуття освіти:

30 – денна;

10 – заочна

Нормативний термін навчання: 3 роки 10 місяців

Фінансування підготовки здобувачів вищої освіти:

  • за рахунок видатків державного бюджетів (державне замовлення);
  • за рахунок цільових пільгових державних кредитів;
  • за кошти фізичних та юридичних осіб (на умовах контракту)

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти для вступу в 2019 році:

На бюджетних конкурсних пропозиціях

Тип заяви: «Претендую на участь у конкурсі на місце державного або регіонального замовлення і на участь у конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб у разі неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за кошти державного або регіонального бюджету (за державним або регіональним замовленням)»

1. Українська мова та література (ваговий коефіцієнт – 0,2; від 100 балів);

2. Математика* (ваговий коефіцієнт – 0,4; від 100 балів);

3. Фізика* або іноземна мова (англійська, німецька, іспанська, французька), ваговий коефіцієнт – 0,3; від 100 балів);

  • Ваговий коефіцієнт атестату про повну загальну середню освіту (0,1);

На небюджетних конкурсних пропозиціях

Тип заяви: «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення»

1. Українська мова та література (ваговий коефіцієнт – 0,2; від 100 балів);

2. Математика* (ваговий коефіцієнт – 0,4; від 100 балів);

3. Історія України або біологія* (ваговий коефіцієнт – 0,3; від 100 балів);

  • Ваговий коефіцієнт атестату про повну загальну середню освіту (0,1);

Примітки:

* передбачено нарахування додаткових балів [1;20] до одного з предметів сертифікату ЗНО для учасників Всеукраїнської олімпіади ЦДПУ ім. В. Винниченка, але не вище 200 балів за предмет.

У 2019 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2017, 2018 та 2019 років, крім оцінок з англійської, французької, німецької та іспанської мов. Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, вступник має право подавати оцінку із сертифікатів 2018 та 2019 років з однієї з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська) на власний розсуд