Факультет: фізико-математичний

Шифр галузі: 01

Галузь знань: Освіта/Педагогіка

Код спеціальності: 015

Найменування спеціальності: Професійна освіта (за спеціалізаціями)

Шифр спеціалізації: 015.10

Спеціалізація: Професійна освіта (Комп’ютерні технології)

Освітній ступінь: бакалавр

Частка ліцензованого обсягу за формами здобуття освіти:

29 – денна

Нормативний термін навчання: 3 роки 10 місяців

Фінансування підготовки здобувачів вищої освіти:

 • за рахунок видатків державного бюджету (державне замовлення);
 • за рахунок цільових пільгових державних кредитів;
 • за ваучером;
 • за кошти фізичних та/або юридичних осіб (на умовах контракту)

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти для вступу в 2019 році:

На бюджетних конкурсних пропозиціях

Тип заяви: «Претендую на участь у конкурсі на місце державного або регіонального замовлення і на участь у конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб у разі неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за кошти державного або регіонального бюджету (за державним або регіональним замовленням)»

 1. Українська мова та література (ваговий коефіцієнт – 0,35; від 100 балів);
 2. Математика* (ваговий коефіцієнт – 0,25; від 100 балів);
 3. Фізика*або іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), ваговий коефіцієнт – 0,25; від 100 балів);
 • Ваговий коефіцієнт атестату про повну загальну середню освіту (0,1);
 • Ваговий коефіцієнт бала за успішне закінчення підготовчих курсів ЦДПУ ім. В. Винниченка (0,05)

На небюджетних конкурсних пропозиціях

Тип заяви: «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення»

 1. Українська мова та література (ваговий коефіцієнт – 0,35; від 100 балів);
 2. Історія України (ваговий коефіцієнт – 0,25; від 100 балів);
 3. Математика* або біологія* (ваговий коефіцієнт – 0,25; від 100 балів);
 • Ваговий коефіцієнт атестату про повну загальну середню освіту (0,1);
 • Ваговий коефіцієнт бала за успішне закінчення підготовчих курсів ЦДПУ ім. В. Винниченка (0,05)

Примітки:

* передбачено нарахування додаткових балів [1;20] до одного з предметів сертифікату ЗНО для учасників Всеукраїнської олімпіади ЦДПУ ім. В. Винниченка, але не вище 200 балів за предмет.

У 2019 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2017, 2018 та 2019 років, крім оцінок з англійської, французької, німецької та іспанської мов. Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, вступник має право подавати оцінку із сертифікатів 2018 та 2019 років з однієї з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська) на власний розсуд