Факультет: природничо-географічний

Шифр галузі: 01

Галузь знань: Освіта/Педагогіка

Код спеціальності: 014

Найменування спеціальності: Середня освіта (за предметними спеціальностями)

Шифр предметної спеціальності: 014.06

Предметна спеціальність: Середня освіта (Хімія)

Освітній ступінь: бакалавр

Нормативний термін навчання (2 курс): 2 роки 10 місяців (добір на вакантні місця набору 2019 року)

Частка ліцензованого обсягу:

8 – денна форма навчання

Фінансування підготовки здобувачів вищої освіти:

  • за кошти фізичних та юридичних осіб (на умовах контракту)

Фахове вступне випробування: Хімія

Освітня програма:

Середня освіта (Хімія, Біологія та здоров'я людини) – денна форма навчання