Факультет: природничо-географічний

Шифр галузі: 01

Галузь знань: Освіта/Педагогіка

Код спеціальності: 014

Найменування спеціальності: Середня освіта (за предметними спеціальностями)

Шифр предметної спеціальності: 014.15

Предметна спеціальність: Середня освіта (Природничі науки)

Освітній ступінь: бакалавр

Нормативний термін навчання (2 курс): 2 роки 10 місяців (добір на вакантні місця набору 2019 року)

Частка ліцензованого обсягу:

8 – денна форма навчання

Фінансування підготовки здобувачів вищої освіти:

  • за кошти фізичних та/або юридичних осіб (на умовах контракту)

Фахове вступне випробування: Природничі науки (фізика, або хімія, або біологія)

Освітня програма:

Середня освіта (Природничі науки) – денна форма навчання