Декан факультету 

БІЛОУС ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

Кандидат філологічних наук,
професор кафедри перекладу,
прикладної та загальної лінгвістики

Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка міста Кропивницький.
Професор ВАК (з 2013 р.) , почесний професор Ульмського університету (Німеччина) з вересня 2010 року.

Заслужений працівник освіти України (Указ Президента України № 655/2013 від 30 листопада 2013 року «Про відзначення державними нагородами України з нагоди річниці підтвердження всеукраїнським референдумом Акта проголошення незалежності України 1 грудня 1991 року».)

Заклад, у якому здобуто вищу освіту; рік випуску: Берлінський університет імені братів Гумбольдт, 1979.
Спеціальність: «Германістика» (філолог-германіст, викладач німецької, англійської мов та німецької літератури).

Тема дисертації та рік захисту: Проблема семантичної еквівалентності мовних одиниць в оригіналі та перекладі художнього тексту (на матеріалі перекладів творів М.О.Шолохова німецькою мовою).
Захист дисертації відбувся 1-го вересня
1988 року в Одеському національному університеті ім. І.Мечникова за спеціальністю: 10.02.20 – порівняльно-історичне, типологічне, зіставне мовознавство та теорія перекладу.

Посади за роки роботи в університеті : асистент, викладач, стажист-дослідник, старший викладач, обраний доцент, доцент, обраний професор з квітня 2011 року, професор ВАК з травня 2013. З 1998 року – декан факультету іноземних мов З 1981 по 1982 рік служба в Радянській Армії (капітан запасу ВДВ).

Коло наукових інтересів: теорія та практика перекладу .

Під керівництвом професора О.М.Білоуса на факультеті іноземних мов створена наукова школа для аспірантів та пошукувачів «СЕМАНТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДУ ТВОРІВ СЛОВЕСНОГО МИСТЕЦТВА» та проводиться щорічна Міжнародна науково-практична конференція «МОВИ І СВІТ: ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ВИКЛАДАННЯ».

За час існування школи захищено близько тридцяти магістерських робіт, понад сорок бакалаврських робіт, три кандидатські дисертації.

Кандидатські дисертації під керівництвом професора О. М. Білоуса захистили:

Міщенко Алла Леонідівна на тему «Адаптація англіцизмів до системи сучасної німецької мови (на матеріалі англіцизмів комп’ютерної галузі й технологій)» зі спеціальності 10.02.04 – германські мови. – Донецьк: ДНУ. – 2009;

Стасюк Богдан Вікторович на тему «Часткові еквіваленти у відтворенні англомовних художніх текстів в українському перекладі (на матеріалі романів Дж. Р.Р. Толкіна “The Lord of the Rings” і У.К.Ле Гуїн “A Wizard of Earthea”» зі спеціальності 10.02.16 – перекладознавство. – Київ: КНУ імені Тараса Шевченка. – 2011;

Бідна Тетяна Олександрівна на тему «Реалізація концептів жінка та чоловік в оригіналі та перекладах художнього тексту (на матеріалі перекладів романів М. Мітчел “Gone with the Wind” і Дж. Голсуорі “The Forsyte Saga” зі спеціальності 10.02.16 – перекладознавство. – Одеса: Державний заклад «ПУНПУ ім. К. Д. Ушинського». – 2012.

Перша ластівка школи, кандидат філологічних наук, доцент Алла Леонідівна Міщенко захистила у 2016 році докторську дисертацією на тему «Мультилінгвальна текстова комунікація у світлі сучасних лінгвістичних технологій (на матеріалі технічної документації)» зі спеціальності 10.02.21 – структурна, прикладна та математична лінгвістика та опублікувала у видавництві «Нова книга» 2013 року монографію «Лінгвістика фахових мов та сучасна модель науково-технічного перекладу (на прикладі німецькомовної фахової комунікації).

Дисципліни, які викладає: теорія та практика перекладу (лекції та семінари), усний двосторонній переклад, письмовий переклад, порівняльна лексикологія (лекції та семінари), мистецтво перекладу.

Нагороди та досягнення: Відмінник освіти України (2000); Почесний знак Кіровоградського міськвиконкому «За заслуги» 2-го ступеня у сріблі (2008 ); Заслужений працівник освіти України (2013); Відзнака міської ради та виконавчого комітету міста Кропивницького "За заслуги" І ступеня у золоті (2018).

Наукові та навчально-методичні публікації - Переглянути

Електронна адреса: obilous@kspu.kr.ua , obilous1955@ gmail . com

60-річчя декана факультету іноземних мов, професора, Заслуженого працівника освіти України Олександра Миколайовича Білоуса

 

Заступник декана факультету з навчально-виховної роботи 

ivanenko nvІВАНЕНКО НАДІЯ ВІКТОРІВНА

Іваненко Надія Вікторівна – заступник декана факультету іноземних мов з навчально-виховної роботи, кандидат філологічних наук, доцент кафедри практики германських мов Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

У 1999 році закінчила факультет іноземних мов Кіровоградського державного педагогічного університету з відзнакою.

Працює на кафедрі практики германських мов з 1999 року. Навчалася в аспірантурі Кіровоградського державного педагогічного університету за спеціальністю порівняльно-історичне і типологічне мовознавство.

За роки навчання в аспірантурі пройшла стажування у декількох закордонних вузах та брала участь у багатьох міжнародних конференціях, у тому числі у престижних європейських університетах (м. Лондон, м. Дарем, м. Нотінгем, Великобританія, м.Женева, Швейцарія, м. Рим, Італія та ін.). У серпні-вересні 2003 року проходила стажування в Університеті Відкритого Суспільства м. Будапешт, Угорщина.
У 2003-2004 роках отримала ґрант від уряду Великобританії та фундації Сороса на річне стажування в Окфордському університеті, Великобританія. Вивчала міжнародні відносини в сфері освіти.

Закінчила аспірантуру та захистила дисертацію кандидата філологічних наук зі спеціальності "Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство" у Київському національному лінгвістичному університеті у 2008 році. Отримала посвідчення доцента кафедри практики германських мов в 2010 році.

Надія Вікторівна є засновником та членом наглядової ради Спілки англійської мови в Україні (English-Speaking Union Ukraine) з 2008 року. Ця благодійна організація проводить щорічний всеукраїнський конкурс з публічного мовлення англійською мовою для виявлення талановитих, творчих, ініціативних молодих лідерів та представляє Україну на міжнародному конкурсі у м. Лондон, Великобританія. Інші напрямки діяльності: дебати (англійською мовою), тренінги та семінари для представників різних сфер діяльності, Всеукраїнський конкурс читців сонетів Уільяма Шекспіра, конкурс написання есе англійською мовою, розмовний клуб англійської мови, дні Британії в Україні та ін.

Влітку 2011 року Іваненко Н.В. проходила стажування у відділі освітніх та культурних програм Шекспірівського театру "Глобус", м. Лондон, Великобританія. Освітня міжнародна програма передбачала тренінги, семінари, мастер-класи для викладачів англійської мови як іноземної.
У 2016 році отримала ґрант Британської ради Exploratory Visit Grant для проходження стажування в Даремському Університеті, Великобританія, березень – жовтень 2016 року.

Надія Вікторівна – постійний учасник міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій, автор більше 30 публікацій: 1 монографії, 2 підручників з грифом Міністерства освіти і науки України, близько 30 наукових статей (в тому числі у закордонних виданнях). 

З 2004 року є співголовою спільного освітнього проекту "Education as a Humanitarian Response" між Оксфордським університетом, ЮНЕСКО та Україною. Результатом цієї дослідницької роботи є публікація “Vulnerable Children in Ukraine and the Educational Response”, що стала вагомим внеском у наковій книзі “Education, Vulnerable Children and Young People”, яка вийшла в Лондоні в 2013 році. Ще одним ґрунтовним доробком авторки є наукова книга під її редакцією “Education in Eastern Europe and Eurasia”, яка також надрукована англійському видавництві Bloomsbury м. Лондон в 2014 році.

З березня 2016 року є координатором освітнього проекту "Internalising Higher Education" між Durham University, Великобританія та Кіровоградським державним педагогічним університетом ім.В.Винниченка.

 

livytskaЗаступник декана факультету іноземних мов з навчально-методичної роботи

ЛІВИЦЬКА ІННА АДАМІВНА

Лівицька Інна Адамівна - Кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської мови та методики її викладання

Закінчила факультет іноземних мов Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка у 1999 році за спеціальністю «Англійська та німецька мови». Працювала асистентом кафедри англійської філології (1999-2000 рр.), вступила до аспірантури (2000 року). 2007 року захистила дисертацію «Психологізм прози Леоніда Первомайського 1960-1970 х рр.» (за спеціальністю «українська література» 10.01.01), а 2008 року отримала ступінь кандидата філологічних наук, а 2015 року – звання доцента кафедри практики германських мов. Працювала викладачем кафедри загального мовознавства і перекладу (2006-2008), старшим викладачем кафедри практики германських мов (2008-2014), доцентом кафедри практики германських мов (2014-2017), доцентом кафедри англійської мови та методики її викладання (з 2017 року). З жовтня 2014 по серпень 2015 року очолювала науково-дослідну частину КДПУ ім.В. Винниченка, координувала роботу Ради молодих вчених університету.

З вересня 2016 року призначена заступником декана з навчально-методичної роботи факультету іноземних мов.

Викладає курси:
«Практика усного та писемного мовлення», «Практична граматика англійської мови», «Практичний курс німецької мови (друга іноземна мова)».
Професійна та наукова діяльність:
Автор 40 наукових публікацій, 1 монографії, 2 навчально-методичних посібників. Консультативний редактор іноземного наукового видання «International journal of the school of early childhood care, primary and adult, non-formal education” (з 2016 року). Член Міжнародної асоціації викладачів іноземної мови, Європейської асоціації з тестування та мовного оцінювання, Української асоціації з тестування та мовного оцінювання, тощо. Позаштатний консультант з методики викладання англійської мови кафедри теорії та методики середньої освіти Кіровоградського обласного інституту післядипломної освіти (з 2011 року).
Учасниця міжнародних конференцій та круглих столів Державного університету Каліфорнії, Чіко (США), Віденського університету (Австрія), Зальцбургського університету (Австрія), Університету Бєльсько-Бяла (Польща), Університету Коменського (Словаччина), Університету Аліканте (Іспанія) тощо.
2012 року проходила стажування за програмою Департаменту США «Доступ до освіти в США: питання рівності та доступності» у Державному університеті Каліфорнії.
2015 р. отримала грант Австрійської республіки для проведення дослідження в Інституті англістики та американістики, Віденського університету (Австрія) за темою «Підходи до викладання та оцінювання академічного писемного мовлення студентів».
На даний момент працює над науковою темою «Когнітивні та соціолінгвістичні аспекти викладання та оцінювання іноземних мов».


e-mail: ilivytska@kspu.kr.ua
тел. внутрішній: 2-22

Електронна адреса: nivanenko@kspu.kr.ua