Декан факультету 

БІЛОУС ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

Кандидат філологічних наук,
професор кафедри перекладу,
прикладної та загальної лінгвістики

Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка міста Кропивницький.
Професор ВАК (з 2013 р.) , почесний професор Ульмського університету (Німеччина) з вересня 2010 року.

Заслужений працівник освіти України (Указ Президента України № 655/2013 від 30 листопада 2013 року «Про відзначення державними нагородами України з нагоди річниці підтвердження всеукраїнським референдумом Акта проголошення незалежності України 1 грудня 1991 року».)

Заклад, у якому здобуто вищу освіту; рік випуску: Берлінський університет імені братів Гумбольдт, 1979.
Спеціальність: «Германістика» (філолог-германіст, викладач німецької, англійської мов та німецької літератури).

Тема дисертації та рік захисту: Проблема семантичної еквівалентності мовних одиниць в оригіналі та перекладі художнього тексту (на матеріалі перекладів творів М.О.Шолохова німецькою мовою).
Захист дисертації відбувся 1-го вересня
1988 року в Одеському національному університеті ім. І.Мечникова за спеціальністю: 10.02.20 – порівняльно-історичне, типологічне, зіставне мовознавство та теорія перекладу.

Посади за роки роботи в університеті : асистент, викладач, стажист-дослідник, старший викладач, обраний доцент, доцент, обраний професор з квітня 2011 року, професор ВАК з травня 2013. З 1998 року – декан факультету іноземних мов З 1981 по 1982 рік служба в Радянській Армії (капітан запасу ВДВ).

Коло наукових інтересів: теорія та практика перекладу .

Під керівництвом професора О.М.Білоуса на факультеті іноземних мов створена наукова школа для аспірантів та пошукувачів «СЕМАНТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДУ ТВОРІВ СЛОВЕСНОГО МИСТЕЦТВА» та проводиться щорічна Міжнародна науково-практична конференція «МОВИ І СВІТ: ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ВИКЛАДАННЯ».

За час існування школи захищено близько тридцяти магістерських робіт, понад сорок бакалаврських робіт, три кандидатські дисертації.

Кандидатські дисертації під керівництвом професора О. М. Білоуса захистили:

Міщенко Алла Леонідівна на тему «Адаптація англіцизмів до системи сучасної німецької мови (на матеріалі англіцизмів комп’ютерної галузі й технологій)» зі спеціальності 10.02.04 – германські мови. – Донецьк: ДНУ. – 2009;

Стасюк Богдан Вікторович на тему «Часткові еквіваленти у відтворенні англомовних художніх текстів в українському перекладі (на матеріалі романів Дж. Р.Р. Толкіна “The Lord of the Rings” і У.К.Ле Гуїн “A Wizard of Earthea”» зі спеціальності 10.02.16 – перекладознавство. – Київ: КНУ імені Тараса Шевченка. – 2011;

Бідна Тетяна Олександрівна на тему «Реалізація концептів жінка та чоловік в оригіналі та перекладах художнього тексту (на матеріалі перекладів романів М. Мітчел “Gone with the Wind” і Дж. Голсуорі “The Forsyte Saga” зі спеціальності 10.02.16 – перекладознавство. – Одеса: Державний заклад «ПУНПУ ім. К. Д. Ушинського». – 2012.

Перша ластівка школи, кандидат філологічних наук, доцент Алла Леонідівна Міщенко захистила у 2016 році докторську дисертацією на тему «Мультилінгвальна текстова комунікація у світлі сучасних лінгвістичних технологій (на матеріалі технічної документації)» зі спеціальності 10.02.21 – структурна, прикладна та математична лінгвістика та опублікувала у видавництві «Нова книга» 2013 року монографію «Лінгвістика фахових мов та сучасна модель науково-технічного перекладу (на прикладі німецькомовної фахової комунікації).

Дисципліни, які викладає: теорія та практика перекладу (лекції та семінари), усний двосторонній переклад, письмовий переклад, порівняльна лексикологія (лекції та семінари), мистецтво перекладу.

Нагороди та досягнення: Відмінник освіти України (2000); Почесний знак Кіровоградського міськвиконкому «За заслуги» 2-го ступеня у сріблі (2008); Заслужений працівник освіти України (2013); Почесний знак міської ради та виконавчого комітету міста Кропивницького “За заслуги” I ступеня у золоті (2018); Нагорода імені Івана Виговського Центру досліджень Східної Європи під патронатом президента  Польщі  Анджея Дуди (2019).

Наукові та навчально-методичні публікації - Переглянути

Електронна адреса: obilous@kspu.kr.ua , obilous1955@ gmail . com

60-річчя декана факультету іноземних мов, професора, Заслуженого працівника освіти України Олександра Миколайовича Білоуса

 

Заступник декана факультету з навчально-виховної роботи 

ІВАНЕНКО НАДІЯ ВІКТОРІВНА

ivanenko nv

Іваненко Надія Вікторівна – заступник декана факультету іноземних мов з навчально-виховної роботи, кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської мови та методики її викладання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

У 1999 році закінчила факультет іноземних мов Кіровоградського державного педагогічного університету з відзнакою.

З 2017 року працює на кафедрі англійської мови та методики її викладання; з 1999 по 2017 р. працювала на кафедрі практики германських мов. Навчалася в аспірантурі Кіровоградського державного педагогічного університету за спеціальністю порівняльно-історичне і типологічне мовознавство.

За роки навчання в аспірантурі пройшла стажування у декількох закордонних вузах та брала участь у багатьох міжнародних конференціях, у тому числі у престижних європейських університетах (м. Лондон, м. Дарем, м. Нотінгем, Великобританія, м.Женева, Швейцарія, м. Рим, Італія та ін.). У серпні-вересні 2003 року проходила стажування в Університеті Відкритого Суспільства м. Будапешт, Угорщина.
У 2003-2004 роках отримала ґрант від уряду Великобританії та фундації Сороса на річне стажування в Окфордському університеті, Великобританія. Вивчала міжнародні відносини в сфері освіти.

Закінчила аспірантуру та захистила дисертацію кандидата філологічних наук зі спеціальності "Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство" у Київському національному лінгвістичному університеті у 2008 році. Отримала посвідчення доцента кафедри практики германських мов в 2010 році.

Надія Вікторівна є засновником та членом наглядової ради Спілки англійської мови в Україні (English-Speaking Union Ukraine) з 2008 року. Ця благодійна організація проводить щорічний всеукраїнський конкурс з публічного мовлення англійською мовою для виявлення талановитих, творчих, ініціативних молодих лідерів та представляє Україну на міжнародному конкурсі у м. Лондон, Великобританія. Інші напрямки діяльності: дебати (англійською мовою), тренінги та семінари для представників різних сфер діяльності, Всеукраїнський конкурс читців сонетів Уільяма Шекспіра, конкурс написання есе англійською мовою, розмовний клуб англійської мови, дні Британії в Україні та ін.

Влітку 2011 року Іваненко Н.В. проходила стажування у відділі освітніх та культурних програм Шекспірівського театру "Глобус", м. Лондон, Великобританія. Освітня міжнародна програма передбачала тренінги, семінари, мастер-класи для викладачів англійської мови як іноземної.
У 2016 році отримала ґрант Британської ради Exploratory Visit Grant для проходження стажування в Даремському Університеті, Великобританія, березень – жовтень 2016 року.

Надія Вікторівна – постійний учасник міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій, автор більше 30 публікацій: 1 монографії, 2 підручників з грифом Міністерства освіти і науки України, близько 30 наукових статей (в тому числі у закордонних виданнях). 

З 2004 року є співголовою спільного освітнього проекту "Education as a Humanitarian Response" між Оксфордським університетом, ЮНЕСКО та Україною. Результатом цієї дослідницької роботи є публікація “Vulnerable Children in Ukraine and the Educational Response”, що стала вагомим внеском у наковій книзі “Education, Vulnerable Children and Young People”, яка вийшла в Лондоні в 2013 році. Ще одним ґрунтовним доробком авторки є наукова книга під її редакцією “Education in Eastern Europe and Eurasia”, яка також надрукована англійському видавництві Bloomsbury м. Лондон в 2014 році.

З березня 2016 року є координатором освітнього проекту "Internalising Higher Education" між Durham University, Великобританія та Кіровоградським державним педагогічним університетом ім.В.Винниченка.

 Електронна адреса: nivanenko@kspu.kr.ua