кандидат філологічних наук, доцент

Тема кандидатської дисертації: «Позиційна структура речень із займенниковими компонентами» (2004).

Коло наукових інтересів: синтаксис української мови, формально-синтаксичний і семантико-синтаксичний аспекти вивчення синтаксичних одиниць; стилістичні функції морфологічних і синтаксичних одиниць.

Здійснює підготовку кадрів другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Має понад 50 публікацій. Найважливіші наукові праці:

навчально-методичні посібники: «Історія науки і техніки: навчально-методичний посібник»; «Сучасна українська літературна мова. Синтаксис: навчально-методичний комплекс»; «Сучасна українська літературна мова. Синтаксис. Практичні завдання. Ч. І.»; «Сучасна українська літературна мова. Синтаксис. Практичні завдання. Ч. ІІ.»; «Практичні завдання. Словотвір. Морфеміка», «Морфологія. Зошит для практичних робіт» ( у співавторстві).

Навчальний посібник: «Сучасна українська літературна мова. Синтаксис. Просте ускладнене речення. Складне речення».