кандидат філологічних наук, доцент

На кафедрі української мови Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка працює з 1993 року. У 1997 році захистила кандидатську дисертацію «Антропонімія Північного Степу України». Автор понад 80 наукових публікацій, серед них: «Основи лінгвістичної комунікації» (2017), «Українська мова за професійним спрямуванням» (2018), «Український правопис» (2018), «Стилістика та культура української мови» (2018), «Робочий зошит з українського правопису» (2019), «Робочий зошит зі стилістики української мови» (2020), «Українська мова за професійним спрямуванням. Практичний курс для студентів мистецького факультету» (2020), «Професійна комунікація» (2021).

Викладає дисципліни: «Стилістика та культура української мови», «Культура фахового тексту», «Українська мова (за професійним спрямуванням)», «Український правопис».

Наукові інтереси: ономастика, українська антропоніміка, проблеми культури та стилістики української мови.