Доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри лінгводидактики та іноземних мов

Тема докторської дисертації: «Поетика підтексту в літературно-художніх системах Сходу і Заходу»

Стипендіат Кабінету Міністрів України (наукова стипендія для молодих учених, 2014–2016 рр.).

Автор понад 100 публікацій, серед яких монографії, навчально-методичні посібники (зокрема з грифом МОН), наукові статті у виданнях України, включених до затвердженого МОН переліку, і наукові статті у виданнях, внесених до міжнародних наукометричних баз даних (зокрема Web of Science), матеріали конференцій тощо.