доцент, кандидат педагогічних наук

Викладає наступні дисципліни: Практичний курс англійської мови, Практична граматика англійської  мови, Методика навчання англійської мови, Методика викладання англійської мови, Лексикологія.

Захистила кандидатську дисертацію на тему “Становлення та розвиток експериментальної педагогіки в країнах Західної Європи та США кінця ХІХ – початку ХХ століття”.

Наукові інтереси: історія зарубіжної педагогіки кінця ХІХ початку ХХ століття.