доцент, кандидат педагогічних наук.

Викладає наступні дисципліни: Практичний курс англійської мови, Країнознавство, Лінгвокраїнознавство.

Захистила кандидатську дисертацію на тему “Взаємозв”язок морального, розумового та трудового навчання в педагогічній спадщині Джона Локка”.

Наукові інтереси: історія зарубіжної педагогіки.