shandruk siЗавідувач кафедри лінгводидактики та іноземних мов, доктор педагогічних наук, професор.

У 2013 році захистила докторську дисертацію на тему «Система професійної підготовки вчителів середньої школи у Сполучених Штатах Америки», спеціальність13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. У 2001 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Виховання ціннісних орієнтацій старшокласників засобами масової інформації», спеціальність 13.00.07 – теорія і методика виховання.

У 2016 році отримала звання професора кафедри лінгводидактики та іноземних мов.

Наукові інтереси: професійна освіта, компаративна педагогіка, технології навчання англійської мови, американістика.

Автор понад 140 публікацій, серед них: монографії; навчальні посібники з грифом МОН; наукові статті у фахових виданнях України; статті у виданнях, внесених до міжнародної наукометричної бази SCOPUS; статті в закордонних виданнях; матеріали конференцій та навчально-методичні рекомендації. 

Науковий керівник НДР кафедри «Англійська мова в професійній підготовці майбутніх учителів середньої школи».

Має власну наукову школу та активно проводить науково-дослідну роботу з аспірантами та здобувачами. Під її керівництвом захищено 2 докторські та 4 кандидатські дисертації.

Голова спеціалізованої вченої ради ДФ 23.053.002 для присудження ступеня доктора філософії (Наказ МОН від 06.07.2020 № 897) у Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка.

Член спеціалізованої вченої ради Д 23.053.02 у Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка.

Член спеціалізованої вченої ради Д 74.053.01 в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини.

Член спеціалізованої вченої ради ДФ 23.053.003 для присудження ступеня доктора філософії (Наказ МОН від 21.10.2020 № 1287) у Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка.

Член спеціалізованої вченої ради ДФ 74.053.007 для присудження ступеня доктора філософії (Наказ МОН від 18.06.2020 № 897).

Член спеціалізованої вченої ради ДФ 74.053.010 для присудження ступеня доктора філософії (Наказ МОН від 28.09.2020 № 1198).

Учасник атестації наукових кадрів у якості офіційного опонента в спеціалізованих вчених радах: Д 26.456.02 в Інституті вищої освіти Національної академії педагогічних наук України; Д 26.053.01 у Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова; Д 26.004.18 у Національному університеті біоресурсів і природокористування України; Д 17.051.09 у Запорізькому національному університеті; Д 74.053.01 в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини; Д 17.127.04 у Класичному приватному університеті; Д 47.053.01 в Рівненському державному гуманітарному університеті; Д 58.053.01 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка; Д 23.053.02 у Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка.

Член редакційної колегії наукового фахового видання «Наукові записки», Серія: Педагогічні науки. ЦДПУ ім. В. Винниченка (м. Кропивницький); «Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи» УДПУ імені Павла Тичини (м. Умань); «Educational Challenges», ХНПУ імені Г.С. Сковороди (м. Харків).

Прихильник та промоутер інтернаціоналізації університету.

Активно впроваджує систему змішаного та дистанційного навчання.

Налагоджувала міжнародні зав’язки з США, Туреччиною, Ізраїлем, Словаччиною, Казахстаном та впро­ваджувала міжнародну діяльність у галузі освіти, науки і культури; проводила міжнародні заходи; налагоджувала міжнародне співробітництво викладачів та академічну мобільність викладачів та студентів.

Переможець програми JFDP 2002-2003 р. Учасниця дослідницької програми з соціального організаційного навчання (Social Organizational Learning) Школи Бізнесу та Менеджменту в університеті Джорджа Вашингтона, м. Вашингтон, Округ Колумбія, США. У 2003 році проходила інтернатуру в Центрі прикладної лінгвістики (4646 40thStreetNW, Washington, DC, 20016-1859) та Центрі міжкультурної комунікації в університеті Джорджтаун (Georgetown University, 600 New Jersey Avenue, NW, Washington, DC).

Авторські свідоцтва:

1. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №88243 від 06.05.2019. Наукова стаття «Reforming of teacher education: adaptation if international experience»;

2. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №88682 від 20.05.2019. Наукова стаття «Тенденції професійної підготовки вчителів у США»;

3. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №88677 від 20.05.2019. Наукова стаття «Модернізація підготовки педагогічних кадрів: світовий досвід»;

4. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №89175 від 31.05.2019. Наукова стаття «Professional preparation of teachers of foreign languages reforming of pedagogical education»;

5. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №89177 від 31.05.2019. Наукова стаття «Professional preparation of teachers in the USA and in Ukraine: comparative analysis».

Нагороди:

Подяка Міністерства освіти і науки України;

Грамота Національної академії педагогічних наук України;

Почесна грамота Кіровоградського обласного комітету профспілки працівників освіти і науки України;

Почесна грамота Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В.Винниченка;

Грамота Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В.Винниченка;

Подяка від ректора Центральноукраїнського державного педагогічного університету ім. В.Винниченка.