6_p01.jpgКандидат філологічних наук, доцент

Заклад, у якому здобуто вищу освіту; рік випуску:
Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В.Винниченка, 1994.

 

Тема дисертації та рік захисту:
Російське оповідання початку ХХ століття (жанрова типологія), 2004 рік.

Посади за роки роботи в ЦДПУ ім. В.Винниченка: викладач кафедри іноземних мов; старший викладач кафедри іноземної філології; обраний доцент кафедри іноземної філології, доцент кафедри іноземної філології.

Коло наукових інтересів: історія та література німецькомовних країн кінця ХІХ – початку ХХ століття, порівняльно-типологічне мовознавство, методика викладання іноземних мов.

Громадська робота: профгрупорг кафедри; член профспілкового комітету університету.

Дисципліни, які викладає: Іноземна мова за професійним спрямуванням; Іноземна мова.

Нагороди та досягнення: Подяка КДПУ ім. В.Винниченка з дня університету (1998 р.); Подяка КДПУ ім. В.Винниченка з дня університету (2003 р.); Грамота Первинної профспілкової організації викладачів і співробітників КДПУ імені Володимира Винниченка за активну громадську роботу та з нагоди 75-річчя заснування факультету філології та журналістики (2005 р.); Грамота ректорату КДПУ ім. В.Винниченка з нагоди 25-річчя створення факультету іноземних мов (2008 р.); Подяка ректорату КДПУ ім. В.Винниченка з нагоди Міжнародного жіночого дня (2010 р.); Грамота Кіровоградської міської Ради та виконавчого комітету (2013 р.); Грамота первинної профспілкової організації викладачів і співробітників КДПУ імені Володимира Винниченка (2015 р.); Подяка ректорату КДПУ імені Володимира Винниченка з нагоди професійного свята Дня працівника освіти (2015 р.); Грамота первинної профспілкової організації викладачів і співробітників КДПУ імені Володимира Винниченка (2016 р.); Грамота первинної профспілкової організації викладачів і співробітників ЦДПУ імені Володимира Винниченка (2020 р.).

Основні публікації за останні роки:

 1. Svitlana I. Shandruk, Lina L. Smirnova, NataliaYu. Cherednichenko, Liudmyla O. Lysenko, Tetуana A. Kapitan, Yaroslav A. Chernionkov, Ihor V. Spinul. Future human development from the stand point of dominant philosophical concepts of the United States pedagogical education // ASTRA Salvensis, SupplementNo. 1, 2019. – P. 323 – 333.

 2. Специфіка вживання прислів’їв та приказок в українській та німецькій мовах Наукові записки Серія: Філологічні науки// Випуск 146. – РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. – 2016 – С.226-230.

 3. До питання про структурно-семантичний аналіз фразеологічних одиниць, в основі яких лежить порівняння// Наукові записки. – Серія: Філологічні науки. – Випуск 154. – Видавець Лисенко В.Ф.: 2017. – С.466-471.

 4. On game as a means of an active learning cognitive activity in English lessons //Наукові записки Серія: Педагогічні науки. – Випуск 150. – РВВ КДПУ ім. В. Винниченка: 2017 – С.68-72.

 5. Проблеми формування навичок діалогічного мовлення учнів на уроках німецької мови у середній загальноосвітній школі// Наукові записки. – Серія: Педагогічні науки. – Випуск 160. – РВВ КДПУ ім. В. Винниченка: 2017. – С.82-87.

 6. Методика формування іншомовної компетенції учнів у техніці письма // Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Іноземна мова у професійній підготовці спеціалістів: Проблеми та стратегії». – Кропивницький, 2018. – С.29 – 38.

 7. Функції крилатих виразів у фразеологічній системі сучасного українського мовлення // Наукові записки. – Серія: Філологічні науки. – Випуск 165. – Видавець Лисенко В.Ф., 2018. – С.217-221.

 8. Проблеми формування навичок діалогічного мовлення учнів на уроках німецької мови у середній загальноосвітній школі //Наукові записки. – Серія: Педагогічні науки. – Випуск 161. – РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, м. Кропивницький. – 2018. – С.105-108.

 9. Сучасні підходи до формування діалогічного мовлення учнів середньої ланки (5-8 класи) на уроках німецької мови //Наукові записки. – Серія: Педагогічні науки. – Випуск 166. – РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка. – м. Кропивницький: 2018. – С.100-105.

 10. Роль пісні в процесі навчання англійської мови// Наукові записки. – Серія: Педагогічні науки. – Випуск 172. – РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка. – м. Кропивницький, 2018. – С.236-239.

 11. Мовні ігри на уроках англійської мови // Наукові записки. – Серія: Педагогічні науки. – Випуск 174. – РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка. – м. Кропивницький, 2019. – С. 109-112.

 12. Шляхи активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках німецької мови засобами гри//Наукові записки. – Серія: Педагогічні науки. – Випуск 178. – РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, м. Кропивницький, 2019. – С. 108–112.

 13. Специфіка методики використання музики у процесі навчання іноземній мові//Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Іноземна мова у професійній підготовці спеціалістів: Проблеми та стратегії». – 2019. – С.159-163.

 14. Роль професійної компетентності в підготовці вчителя іноземної мови // Наукові записки. – Серія: Педагогічні науки. – Випуск 182. – РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, м. Кропивницький: 2019. – С. 78 – 81.

 15. Using multimedia technologies in foreign language lessons //Наукові записки. – Серія: Педагогічні науки. – Випуск 188. – РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка. – м. Кропивницький, 2020. – С. 89 – 91.

 16. Капітан Т.А. Німецька мова за професійним спрямуванням. Навчальний посібник для студентів І та ІІ курсів фізико-математичного факультету. – 2015: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, м. Кіровоград. – 152 с.

 17. Капітан Т.А. Токарєва Т.С. Німецька мова за професійним спрямуванням Навчальний посібник для студентів І курсу факультету історії та права. – м. Кропивницький: ФОП Піскова, 2018. – С. 280.

 18. Капітан Т.А. Методична розробка. Тестові завдання з німецької мови для студентів І курсу немовних факультетів. – Кропивницький: ФОП Піскова, 2019. – 55 с.

 19. Капітан Т.А. Навчально-методичний посібник «Самостійна робота з іноземної мови за професійним спрямуванням (англійська мова) для студентів І курсу факультету фізичного виховання. – Кропивницький: ФОП Піскова, 2019. – 67 с.