chernonkovКандидат педагогічних наук, доцент, Doctor of Phіlosophy, докторантура (2009-2012).

Заклад, у якому здобуто вищу освіту; рік випуску:
Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, 1999.

Тема дисертації та рік захисту:

(Кандидатська) –  «Формування професійної культури майбутнього вчителя іноземної мови»,  2006 рік;
(Докторська) – «Теорія та методика індивідуалізації професійної підготовки майбутнього вчителя іноземних мов у вищих педагогічних навчальних закладах».

Посади за роки роботи в ЦДПУ ім. В.Винниченка: викладач кафедри іноземних мов; старший викладач кафедри іноземної філології; обраний доцент кафедри іноземної філології; завідувач кафедри іноземної філології  (2007-2009); доцент кафедри іноземної філології (з 2010).

Адміністративна посада: заступник декана факультету філології та журналістики з навчально-методичної роботи з 2019 року.

Коло наукових інтересів: формування особистості майбутнього вчителя іноземних мов; методика викладання іноземних мов на немовних факультетах, процеси індивідуалізації професійної підготовки майбутнього вчителя іноземних мов. 

Дисципліни, які викладає: Іноземна мова за професійним спрямуванням, Практикум усного та писемного мовлення, Методика навчання англійської мови.

Стажування: з 05.03.2018 по 05.04. 2018 р.р Кіровоградський Національний  Технічний Університет, кафедра іноземних мов. Тема стажування: «Сучасні вимоги до викладання іноземної мови на немовних факультетах».

Нагороди та досягнення: Подяка КДПУ ім. В.Винниченка (2006 р.); Грамота КДПУ ім. В.Винниченка (2007 р.); Грамота Кіровоградської міської Ради (2008 р.); Грамота первинної профспілкової організації виклдачів і співробітників Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка (2013 р.).

Основні публікації за останні роки: 

 1. Svitlana I. Shandruk, Lina L. Smirnova, Natalia Yu. Cherednichenko, Liudmyla O. Lysenko, Tetуana A. Kapitan, Yaroslav A. Chernionkov, Ihor V. Spinul. Future human development from the stand point of dominant philosophical concepts of the United States pedagogical education // ASTRA Salvensis, SupplementNo. 1, 2019. – P. 323 – 333.

 2. Сhernionkov Yaroslav. The role of the multimedia in the process of individualization of the professional training of the future teacher of foreign languages / Chernionkov Yaroslav / Наукові Записки – випуск 128. Серія: філологічні науки (мовознавство) – Кіровоград: РВВ КДПУ імені Володимира Винниченка, 2014 – С.506-511.

 3. Черньонков Ярослав. Професійно-орієнтована підготовка майбутнього вчителя іноземних мов: нова парадигмa / Черньонков Ярослав / Наукові Записки – випуск 136. Серія: Філологічні науки (мовознавство) Кіровоград: Видавець Лисенко В.Ф., 2015 – С.528-534.

 4. Сhernionkov Yaroslav. PEDAGOGICAL ENVIRONMENT OF THE UNIVERSITY AS A CONDITION OF THE PROFESSIONAL TRAINING OF FUTURE TEACHERS OF FOREIGN LANGUAGES / Yaroslav Chernionkov / Наукові записки / Ред.кол.: В.В. Радул, С.П. Величко та ін. – Випуск 141. Частина ІІ. (Серія: Педагогічні науки). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015 – С. 116-120.

 5. Сhernionkov Yaroslav. An independent work as an important factor of the individualization of professional training of the future teacher of foreign languages / Наукові Записки – випуск 144. Серія: Філологічні науки Кіровоград: Видавець Лисенко В.Ф., 2016 – С.485-490.

 6. Сhernionkov Yaroslav. The stages of development the concept “Individualization of the professional training of the teacher” as a scientific problem / Yaroslav Chernionkov / Вісник Черкаського Університету. Серія : педагогічні науки. – №3. – 2016. – С. 106-111.

 7. Сhernionkov Yaroslav. BASIC STAGES OF TRAINING FUTURE TEACHERS OF FOREIGN LANGUAGES IN MODERN CONDITIONS OF EUROPEAN EDUCATION / Yaroslav Chernionkov / Academic notes / Ed. Board: V.F. Cherkasov, V.V. Radul, N.S. Savchenko, etc. – Edition 149. Series: Pedagogical Sciences. – Kropyvnytskyi: EPC of Kirovograd Volodymyr Vynnychenko State Pedagogical University, 2016. – P. 99 -104.

 8. Сhernionkov Yaroslav. Participation in socially beneficial activity: a prerequisite for effective professional training of future foreign language teachers. – Academic notes / Ed. Board: V.F. Cherkasov, V.V. Radul, N.S. Savchenko, etc. – Edition 149. Series: Pedagogical Sciences. – Kropyvnytskyi: EPC of Kirovograd Volodymyr Vynnychenko State Pedagogical University, 2017. – P. 122-126.

 9. Сhernionkov Yaroslav. Rozhkova Natalya. Innovative Aspects of Studying English at the Art Faculty. – Academic notes / Ed. Board: V.F. Cherkasov, V.V. Radul, N.S. Savchenko, etc. – Edition 149. Series: Pedagogical Sciences. – Kropyvnytskyi: EPC of Kirovograd Volodymyr Vynnychenko State Pedagogical University, 2017. – P. 122-126.

 10. Сhernionkov Yaroslav. SCIENTIFIC-METHODICAL ENSURING OF INDIVIDUALIZATION OF PROFESSIONAL TRAINING OF FUTURE FOREIGN LANGUAGE TEACHERS: CRITERIA AND INDICATORS / Yaroslav Chernionkov / Наукові Записки - випуск 154. Серія: Філологічні науки – Кропивницький: Видавець Лисенко В.Ф., 2017 – С.72-77.

 11. Сhernionkov Yaroslav. CONTENT AND STRUCTURE OF INDIVIDUALIZATION OF PROFESSIONAL TRAINING OF THE FUTURE TEACHER OF FOREIGN LANGUAGES / Yaroslav Chernionkov / Наукові Записки - випуск 165. Серія: Філологічні науки – Кропивницький: Видавництво «КОД», 2018 – С. 586-592.

 12. Сhernionkov Yaroslav. PROCESS OF FIRST-YEAR STUDENTS’ ADAPTATION TO STUDYING ENGLISH AT HIGH SCHOOL ON THE EXAMPLE OF THE COURSE "ENGLISH FOR SPECIFIFC PURPOSES" / Yaroslav Chernionkov / Academic notes / Ed. Board: V.F. Cherkasov, V.V. Radul, N.S. Savchenko, etc. – Edition 173. Series: Pedagogical Sciences. – Kropyvnytskyi: EPC of Volodymyr Vynnychenko Central Ukrainian State Pedagogical University, 2018. – P. 264-269.

 13. Сhernionkov Yaroslav. INDIVIDUALIZATION OF PROFESSIONAL TRAINING AS ONE OF THE WAYS OF SOLVING THE PSYCHOLOGICAL-PEDAGOGICAL PROBLEM OF MODERN HIGH SCHOOL / Yaroslav Chernionkov / Research Bulletin. – Issue 175. – Series: Philological Sciences – Kropyvnytskyi: Publisher «KOD», 2019. – P. 840-845.

 14. Сhernionkov Yaroslav. PSYCHOLOGICAL-PEDAGOGICAL COMPONENT OF PROFESSIONAL TRAINING’S INDIVIDUALIZATION OF THE FUTURE SPECIALIST OF FOREIGN LANGUAGES / Yaroslav Chernionkov / Academic notes / Ed. Board: V.F. Cherkasov, V.V. Radul, N.S. Savchenko, etc. – Edition 174. Series: Pedagogical Sciences. – Kropyvnytskyi: EPC of Volodymyr Vynnychenko Central Ukrainian State Pedagogical University, 2019. – P. 181-185.

 15. Сhernionkov Yaroslav PROFESSIONAL MOBILITY OF THE FUTURE TEACHER OF FOREIGN LANGUAGES IN THE PROCESS OF INDIVIDUALIZATION OF THEIR TRAINING AT HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS / Yaroslav Chernionkov / Scientific Journal “Young Scientist”. – № 5.1 (69.1), May 2019. – P. 230-234.

 16. Сhernionkov Yaroslav. PROFESSIONAL MOBILITY OF THE FUTURE TEACHER OF FOREIGN LANGUAGES: PSYCHOLOGICAL-PEDAGOGICAL CONDITIONS / Yaroslav Chernionkov / Scientific Journal “Educational Space of Ukraine”. – Edition 15. – Ivano-Frankivsk, 2019. – P. 145-152.

 17. Сhernionkov Yaroslav. DIGITALIZATION AS THE QUALITATIVE CHARACTERISTIC OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES: THEORETICAL APPROACH / Yaroslav Chernionkov / Academic notes / Ed. Board: V.F. Cherkasov, V.V. Radul, N.S. Savchenko, etc. – Edition 182. Series: Pedagogical Sciences. – Kropyvnytskyi: EPC of Volodymyr Vynnychenko Central Ukrainian State Pedagogical University, 2019. – P. 138-142.

 18. Сhernionkov Yaroslav. MODERN UNDERSTANDING OF FOREIGN LANGUAGE TEACHER TRAINING SYSTEM / Yaroslav Chernionkov / Academic notes / Ed. Board: V.F. Cherkasov, V.V. Radul, N.S. Savchenko, etc. – Edition 185. Series: Pedagogical Sciences. – Kropyvnytskyi: EPC of Volodymyr Vynnychenko Central Ukrainian State Pedagogical University, 2020. – P. 184-187.

 19. Сhernionkov Yaroslav. THE DIGITALIZATION OF THE EDUCATIONAL PROCESS AS A QUALITATIVE CHARACTERISTIC OF THE INDIVIDUALIZATION OF A FUTURE TEACHER OF FOREIGN LANGUAGES’ PROFESSIONAL TRAINING / Yaroslav Chernionkov / Astraea, Vol.1, №1.– 2020, Р. 48-63.