завідувач кафедри, доктор філологічних наук, професор

Біографічна довідка. Народився у 1943 році у Польщі. У 1945 році його батьки разом із тисячами українців Холмщини були переселені на територію УРСР. У 1965 році закінчив з відзнакою філологічний факультет Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова. Розпочинав свою діяльність учителем Вилківської СШ №1 (Кілійський район, Одеська область), працював учителем, директором школи. Після захисту кандидатської дисертації у 1979 році запрошений у Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка (тоді педагогічний інститут). Був першим головою утвореної в 1984 році Кіровоградської організації Національної Спілки письменників України. Після захисту у 1990 році докторської дисертації (спеціальність «теорія літератури»)  очолив кафедру української літератури.   Під його науковим керівництвом захищено 4 докторських та 17 кандидатських дисертацій. Дослідження Григорія Клочека «Поетика візуальності Тараса Шевченка», «Шевченкове слово», «Емоціональний інтелект Тараса Шевченка» були двічі (2015, 2016 роки) номіновані на Шевченківську премію.

доктор філологічних наук, професор

Біографічна довідка. Народився 1965 року в селі Куцівка Новгородківського району Кіровоградської області. 1982 року закінчив Білозернівську середню школу із золотою медаллю та вступив до Кіровоградського інституту сільськогосподарського машинобудування. У 1983–1986 роках перебував на військовій службі на Балтійському флоті, де разом зі становленням особистості змінювалися життєві й освітні пріоритети. Далася взнаки дитяча і юнацька залюбленість у слово, і 1987 року вступив на філологічний факультет Кіровоградського державного педагогічного університету імені Олександра Пушкіна, який закінчив з відзнакою та одержав кваліфікацію вчителя української мови та літератури. За час навчання багато займався громадською роботою, працював учителем в СШ №29 міста Кіровограда.

кандидат філологічних наук, доцент

Біографічна довідка. Народилася 1967 року в м. Мала Виска на Кіровоградщині. У 1988році закінчила з відзнакою філологічний факультет Кіровоградського державного педагогічного інститутуім. О.С. Пушкіна. Працювала вчителем української мови і  літератури.

Після захисту кандидатської дисертації «Міфологізм художнього мислення Богдана-Ігоря Антонича й Ігоря Калинця» (науковий керівник – доктор філологічних наук, професор В. П. Марко) з 2000 року працює в Кіровоградському державному педагогічному університету імені Володимира Винниченка (зараз – ЦДПУ ім. Володимира Винниченка). 

кандидат філологічних наук, доцент

Біографічна довідка. Народилася 12 липня 1968 року у м.Кіровограді. Після закінчення  Кіровоградської середньої школи №13 у 1985 році вступила до Кіровоградського державного педагогічного інституту ім. О.С.Пушкіна.У 1989 році закінчила філологічний факультет. У 1990 році вступила до аспірантури Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.  У 1993 році під керівництвом проф. Фащенко В.В. захистила кандидатську дисертацію«Психологія характеру в творчості М.Хвильового та Б. Пільняка».Після захисту працювала старшим викладачем кафедри зарубіжної літератури,  заступником декана факультету іноземних мов (2003-2005 роки), завідувачем кафедри англійської філології (2007-2008 н.р.), доцентом кафедри зарубіжної літератури та компаративістики, доцентом кафедри української та зарубіжної літератури Центральноукраїнського державного педагогічного університету ім. В.Винниченка.

кандидат філологічних наук, доцент

Біографічна довідка. Народилася 1977 року в селищі Кулар (Якутія-Саха). У 1982 році разом із батьками переїхала до м. Кіровоград, де у 1993 році закінчила середню школу та вступила до Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Навчалася на філологічному факультеті. Закінчила навчання в університеті у 1998 році, отримала спеціальність «Вчитель української мови та літератури», через рік закінчила магістратуру за спеціальністю «Філологія» (заочно). Працювала у гімназії №9 м. Кіровоград.

У 2002 році захистила кандидатську дисертацію за темою «Міф у художньому світі Євгена Маланюка», яку виконувала під керівництвом доктора філологічних наук, професора Леоніда Васильовича Куценка. З того ж року працюю на кафедрі української літератури (нині – української та зарубіжної літератури).

кандидат філологічних наук, доцент

Біографічна довідка. Спеціальність філолога, викладача української мови та літератури здобула в Одеському державному (нині національному) університеті імені І.І. Мечникова (1990-1995).

Працювала вчителем української мови та літератури в школах Кіровоградської області.

З 2002 року працює у Кіровоградському (нині – Центральноукраїнському) державному педагогічному університетом імені Володимира Винниченка.

2007 року під керівництвом проф. Г.Д. Клочека захистила кандидатську дисертацію «Дохристиянське минуле в українській літературі ХХ століття: проблема кореляції наукового і художнього пізнання» (спеціальність: 10.01.01 – українська література).

кандидат філологічних наук, старший викладач

Біографічна довідка. Народилася в м. Кіровограді,  у1984 році. Навчалася в українській гімназії імені Тараса Шевченка №5. У 2006 році закінчила магістратуру на факультеті філології та журналістики Кіровоградського державного університету імені Володимира Винниченка та за спеціальністю “Українська мова та література», спеціалізацією «Редагування освітніх видань».

У 2009 році під керівництвом професора Григорія Дмитровича Клочека закінчила аспірантуру Кіровоградського державного педагогічного університету ім.В. Винниченка та захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук з історії української літератури на тему: «Художній предмет у поетичному світі Ліни Костенко: семіотичний аспект».

кандидат філологічних наук, доцент

Біографічна довідка. Народилася у 1962 році у Кіровограді. У 1983 році з відзнакою закінчила філологічний факультет Кіровоградського державного педагогічного інституту імені О. Пушкіна. Розпочинала свою трудову діяльність на кафедрі загального мовознавства КДПІ ім. О. Пушкіна, потім працювала учителем російської мови та літератури у школі №4 м. Кіровограда. З 1988 по 2017 рік – викладач, доцент кафедри зарубіжної літератури та компаративістики. Кандидатську дисертацію захистила у 1996 році. З 2017 року – доцент кафедри української та зарубіжної літератури. З 1997 року викладає зарубіжну літературу у Педагогічному (Науковому ліцеї). Її учні – неодноразові переможці міських, обласних та Всеукраїнської Олімпіади. Двічі (2007, 2018 рр.) була членом експертної групи конкурсу на кращий підручник із зарубіжної літератури. Голова журі обласного етапу Конкурсу «Учитель року» у номінації «Світова література»(2009, 2011,20017, 2020 рр.).У 2016–2017 рр.виконувала обов’язки консультанта та члена журі Всеукраїнського науково-педагогічного проекту «Філологічний Олімп».Член міжрегіональної творчої групи учителів «Ключі до слова».

кандидат філологічних наук, доцент

Біографічна довідка. У 1992-1997 роках навчалась на філологічному факультеті Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

У 1997 році отримала диплом спеціаліста за кваліфікацією “Вчитель української мови і літератури” та диплом магістра за кваліфікацією “Магістр філології”.

У 2008 році під керівництвом доктора філологічних наук, професора Клочека Григорія Дмитровича захистила кандидатську дисертацію на тему “Еволюція образу автора в поезії Тараса Шевченка (1837-1847)”.

завідувач лабораторії української літератури

старший лаборант