Доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української літератури Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

Після закінчення у 1965 році філологічного факультету Одеського державного університету імені І.Мечнікова працював учителем української мови й літератури в м. Вилкове Одеської області. Служив в армії. Далі – директор сільської 8-річної школи, директор середньої школи в селищі Фрунзівка Одеської області. Після захисту в 1979 році кандидатської дисертації «Поетика «Сонячних кларнетів» Павла Тичини» був запрошений на кафедру української літератури Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

Доктор філологічних наук, професор. 

Народився 16 серпня 1965 року в селі Куцівка Новгородківського району на Кіровоградщині. 1982 року закінчив Білозернівську СШ. Із 1983 до 1986 служив на Балтійському флоті. 1991 року закінчив філологічний факультет Кіровоградського державного педагогічного інституту імені О.С. Пушкіна за спеціальністю «Українська мова та література». Працював учителем в Кіровоградській школі №29, Кіровоградському музичному училищі. Із 1991 донині – викладач, старший викладач, доцент, професор кафедри української літератури.

кандидат філологічних наук, доцент

Тема кандидатської дисертації «Міфологізм художнього мислення Богдана-Ігора Антонича й Ігора Калинця».

Викладає такі навчальні курси: «Історія української літератури (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.)», «Риторика», «Дитяча література» та інші.

Наукові інтереси: методологія аналізу художнього твору, історія української літератури ХХ–ХХІ століття.

кандидат філологічних наук, доцент кафедри української літератури Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

1998 році закінчила філологічний факультет Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка за спеціальністю «Українська мова і література». На другому курсі я потрапила у коло щасливців – студентів, які писали курсові роботи у Леоніда Васильовича Куценка. Цей момент став визначальним: Леонід Васильович зацікавив постаттю Є.Маланюка (тема курсової роботи «Античний світ у ліриці Є.Маланюка», пізніше знайшла ширше і глибше відбиття у дипломній і магістерській роботах), сформував розуміння дослідницької роботи, навчив любити, гордитися своїм містом і вивчати духовну спадщину свого краю.

news 2016 03 22 10 43кандидат філологічних наук, доцент  кафедри української та зарубіжної літератури.

Спеціальність філолога, викладача української мови та літератури здобула в Одеському державному (нині національному) університеті імені І.І. Мечникова (1990-1995).

У 1998 році закінчив філологічний факультет Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

Працював учителем української і зарубіжної літератури у Диминській ЗОШ І-ІІ ст. Новоукраїнського р-ну та в Івано-Благодатненській ЗОШ І-ІІІ ст. Кіровоградського р-ну.

З 2003 року викладач кафедри зарубіжної літератури та компаративістики КДПУ імені Володимира Винниченка.

Цепа Олександра Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української літератури Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

старший лаборант кафедри української літератури.

завідувач лабораторії української літератури факультету філології та журналістики КДПУ ім. В. Винниченка

Кандидат філологічних наук, доцент

Заклад, у якому здобуто вищу освіту; рік випуску:

Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. О.С.Пушкіна, 1989.

Тема дисертації та рік захисту:

Психологія характеру в творчості М.Хвильового та Б.Пільняка, 1993, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

Посади за роки роботи в КДПУ ім. В.Винниченка: заступник декана факультету іноземних мов (2003-2005 роки), завідувач кафедри англійської філології (2007-2008 н.р.), доцент кафедри зарубіжної літератури та компаративістики, доцент кафедри української та зарубіжної літератури

Коло наукових інтересів: проблема психологічного аналізу в художньому творі

Дисципліни, які викладає: Історія зарубіжної літератури Середніх віків та Відродження; Історія зарубіжної літератури 19 ст. (романтизм); історія зарубіжної літератури 19 ст. (реалізм)

кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри української та зарубіжної літератури.

У 2006 році закінчила магістратуру на факультеті філології та журналістики Кіровоградського державного університету імені Володимира Винниченка та за спеціальністю “Українська мова та література”.

У 2009 році під керівництвом професора Григорія Дмитровича Клочека закінчила аспірантуру Кіровоградського державного педагогічного університету ім.В. Винниченка та захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук з історії української літератури на тему: «Художній предмет у поетичному світі Ліни Костенко: семіотичний аспект».

Кандидат філологічних наук, доцент

Заклад, у якому здобуто вищу освіту; рік випуску: 

Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. О.С.Пушкіна, 1979.

Тема дисертації та рік захисту: 

Морально-естетична позиція В.Тендрякова та шляхи її реалізації, 1996.