Доктор філологічних наук, професор. 

Народився 16 серпня 1965 року в селі Куцівка Новгородківського району на Кіровоградщині. 1982 року закінчив Білозернівську СШ. Із 1983 до 1986 служив на Балтійському флоті. 1991 року закінчив філологічний факультет Кіровоградського державного педагогічного інституту імені О.С. Пушкіна за спеціальністю «Українська мова та література». Працював учителем в Кіровоградській школі №29, Кіровоградському музичному училищі. Із 1991 донині – викладач, старший викладач, доцент, професор кафедри української літератури.

Кандидатську дисертацію «Конфлікт у драматургії В. Винниченка: змістові домінанти і поетика» захистив у спеціалізованій вченій раді Київського університету ім. Тараса Шевченка. Кандидат наук з 30 листопада 1995 року. Докторську – «Реконструкція психологічних портретів українських письменників кінця ХІХ – початку ХХ ст. на основі мегатексту» – в спеціалізованій вченій раді Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка Національної академії наук України. Доктор наук з 10 жовтня 2013 року.

За час своєї викладацької діяльності Михида С.П. підготував до друку та одноосібно видав 3 монографії, два навчальних посібника для студентів вищих навчальних закладів, більше шістдесяти наукових статей, узяв участь у 38 міжнародних, всеукраїнських, міжвузівських наукових конференціях та семінарах.

Під його керівництвом захищено 4 кандидатські дисертації зі спеціальності 10.01.01 – українська література: Ковалик М. О. на тему «Типологія жіночих характерів у прозі та драматургії Володимира Винниченка 1902 – 1923 рр.» (2007); Дроботун О. М. на тему «Колористика української прози доби модернізму (на матеріалі новелістики М. Коцюбинського, О. Кобилянської, В. Винниченка)» (2010); Чернецька В. М. на тему «„Щоденник” Володимира Винниченка: літературознавчий та психоавтобіографічний дискурс» (2012); Базів Л. М. на тему «Амбівалентність архетипу Матері в українській модерній літературі (на матеріалі творчості Лесі Українки, М. Коцюбинського, В. Винниченка та О. Кобилянської)» (2013).

Монографії:

  1. Слідами його експериментів: Змістові домінанти та поетика конфлікту в драматургії Володимира Винниченка. – Кіровоград : Центрально-Українське видавництво, 2002. – 192 с.
  2. Психопоетика українського модернізму : проблема реконструкції особистості письменника. – Кіровоград : Поліграф – Терція, 2012. – 352 с.
  3. Володимир Винниченко: лабіринтами задзеркалля // Володимир Винниченко: viribus unitis – ХХІ. Частина перша. – Кіровоград : «Поліграф-Сервіс». С. 7–158. (Серія: «Стилет і стилос трьох степовиків).

Навчальні посібники:

  1. Психопоетика: становлення дискурсу. – Кіровоград : РВВ КДПУ, 2011. – 256 с.
  2. Модерн d’Ukraine: особистість – мегатекст – поетика. – Кіровоград : «Поліграф –Сервіс», 2013. – 336 с. (Серія: «Стилет і стилос трьох степовиків).

Викладає такі дисципліни: „Вступ до літературознавства”, „Історія української літератури кінця ХІХ – початку ХХ століття”, „Історія української літератури ХХ ст.”; спецкурси: „Психопоетика”, „Особливості художнього мислення В. Винниченка-драматурга”; спецсемінар „Літературознавчі технології ХХ ст.”

У сфері наукових інтересів: історія української літератури доби модернізму, проблеми психології творчості, її трансформація у психопоетику – галузь літературознавства, яка сприяє реконструкції психічної структури особистості письменника, та виявлення особливостей її кореляції з поетикою творчості митця в цілому й окремого літературного твору, зокрема.