кандидат філологічних наук, доцент кафедри української літератури Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

1998 році закінчила філологічний факультет Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка за спеціальністю «Українська мова і література». На другому курсі я потрапила у коло щасливців – студентів, які писали курсові роботи у Леоніда Васильовича Куценка. Цей момент став визначальним: Леонід Васильович зацікавив постаттю Є.Маланюка (тема курсової роботи «Античний світ у ліриці Є.Маланюка», пізніше знайшла ширше і глибше відбиття у дипломній і магістерській роботах), сформував розуміння дослідницької роботи, навчив любити, гордитися своїм містом і вивчати духовну спадщину свого краю.

Після завершення навчання в університеті працювала у гімназії №9 м. Кіровограда на посаді вчителя української мови і літератури. Незважаючи на те, що робота в школі була нетривалою, втім вона була дуже змістовною за тим досвідом практичної реалізації знань, одержаних на університетській лаві, та важливою у виробленні власної учительської, а пізніше і викладацької методики.

1999 року вступила до аспірантури Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка за спеціальністю 10.01.01 – українська література. Науковий керівник дисертаційного дослідження – кандидат філологічних наук (тоді ще), доцент Куценко Леонід Васильович. Паралельно з навчання в аспірантурі працювала на посаді завідувача аспірантури КДПУ (2000-2003), асистентом кафедри української літератури. 2002 року у спеціалізованій вченій раді КДПУ мною була захищена кандидатську дисертацію на тему «Міф у художньому світі Є.Маланюка».

З 2002 року по теперішній час працюю на посаді доцента кафедри української літератури факультету філології і журналістики Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Викладаю «Історію української літератури першої половини ХІХ століття», «Історію української літератури другої половини ХХ століття», спецкурс «Літературне краєзнавство», керую курсовими, дипломними і магістерськими роботами.

З 2003 року і по теперішній час є ученим секретарем спеціалізованої вченої ради з захисту кандидатських дисертацій зі спеціальності 10.01.01 – українська література в Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка.

Є авторкою низки статей, присвячених літературній спадщині Є.Маланюка та ліриці Т.Шевченка. а також методичних посібників («Історія української літератури 40-60-х років ХІХ століття», «Історія української літератури першої половини ХІХ століття», «Сучасна українська література (к. ХХ – п. ХХІ ст.). Навчально-методичний комплекс для студентів факультету іноземних мов».

Коло наукових інтересів: постать, творчий і публіцистичний доробок Є.Маланюка, творчість Т.Шевченка, сучасний літературний процес та літературне краєзнавство.

Курси, які викладає:

  1. Історія української літератури першої половини ХІХ століття.
  2. Сучасна українська література для студентів факультету іноземних мов.
  3. Історія української літератури другої половини ХХ століття.
  4. Спецкурс «Літературне краєзнавство».