Цепа Олександра Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української літератури Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

У 2008 році під керівництвом професора Клочека Григорія Дмитровича захистила кандидатську дисертацію на тему: «Еволюція образу автора в поезії Тараса Шевченка (1837–1847)».

Автор понад 40 наукових та навчально-методичних публікацій, серед яких:

  • монографія «Образ автора в поезіях Тараса Шевченка до заслання» (Кіровоград, 2014);
  • навчально-методичні посібники «Образ автора як філологічна категорія» (Кіровоград, 2012), «Риторика» (Кіровоград, 2015), «Основи теорії літератури та літературно-художньої критики» (Кіровоград, 2015).

Викладає курси:

  • «Історія української літератури XX століття (20-ті – середина 50-х років)»
  • «Методика викладання української літератури у вищій школі»
  • «Теорія літератури»
  • «Українська література»
  • «Образ автора як філологічна категорія».

Наукові інтереси: проблема образу автора у філології загалом та в шевченкознавстві зокрема.