Кандидат філологічних наук, доцент

Заклад, у якому здобуто вищу освіту; рік випуску:

Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. О.С.Пушкіна, 1989.

Тема дисертації та рік захисту:

Психологія характеру в творчості М.Хвильового та Б.Пільняка, 1993, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

Посади за роки роботи в КДПУ ім. В.Винниченка: заступник декана факультету іноземних мов (2003-2005 роки), завідувач кафедри англійської філології (2007-2008 н.р.), доцент кафедри зарубіжної літератури та компаративістики, доцент кафедри української та зарубіжної літератури

Коло наукових інтересів: проблема психологічного аналізу в художньому творі

Дисципліни, які викладає: Історія зарубіжної літератури Середніх віків та Відродження; Історія зарубіжної літератури 19 ст. (романтизм); історія зарубіжної літератури 19 ст. (реалізм)

Посібники та наукові публікації:

Навчально-методичні комплекси:

1. Вечірко О.Л. Історія зарубіжної літератури І половини ХІХ століття. – Кіровоград: ПП «Центр оперативної поліграфії Авангард», 2011. – 3,2 д.а., 64 с.

2. Вечірко О.Л. Історія зарубіжної літератури ІІ половини ХІХ століття. – Кіровоград: ПП «Центр оперативної поліграфії Авангард», 2011. – 3,0 д.а., 60 с.

Статті (за останні 5 років):

1.Вечірко О. Мала проза Володимира Винниченка у контексті ґендерної проблематики // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Філологічні науки (літературознавство): збірник наукових праць / за ред. проф. Оксани Філатової. – № 2 (18), листопад 2016. – Миколаїв: МНУ імені В.О.Сухомлинського, 2016. – С.66-70 (0,3 д.а.)

2. Дж. Г. Байрон і Україна // Наукові записки. – Вип. 145. – Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2016. – С.372-376 (0,2 д.а.)

3. Вечірко О. Мала проза М.Хвильового й Б.Пільняка: спроба компаративного аналізу// Наукові записки. – Вип.148. – Серія: Філологічні науки. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2016. – С.220-227, 0,5 д.а., 8 с.

4. Вечірко О.Л. Психологія характеру в творчості В.Винниченка і М.Хвильового // Наукові записки. – Вип. 142. – Серія: Філологічні науки (літературознавство). Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2015. – С.169-173, 0,2 д.а.,4 с.

5. Вечірко О.Л. Мотив «роздвоєності» у творчості М.Хвильового (на матеріалі оповідання «Я (романтика)») // Наукові записки. – Вип. 142. – Серія: Філологічні науки (літературознавство).Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2015. – С.50-54, 0,2 д.а., 4 с.

6. Вечірко О.Л. Жанр літературної утопії у контексті англійського Відродження // Наукові записки. – Вип. 128. – Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2014. – С.56-59, 0,1 д.а., 3 с.

7. Вечірко О.Л. Поетика роману Сомерсета Моема «Театр» // Наукові записки. – Вип. 117. – Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2013. – С.138-144, 0,3 д.а., 6 с.

Електронна адреса: elsid68@ukr.net