Кандидат філологічних наук, доцент

Заклад, у якому здобуто вищу освіту; рік випуску: 

Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. О.С.Пушкіна, 1979.

Тема дисертації та рік захисту: 

Морально-естетична позиція В.Тендрякова та шляхи її реалізації, 1996.

 

Посади за роки роботи в КДПУ ім. В.Винниченка: викладач, доцент

Коло наукових інтересів: психологія творчості, компаративістика, культурологія проблемного перекладу

Дисципліни, які викладає: зарубіжна література 17-18 століття, зарубіжна література кінця 19 - початку 20 століття, зарубіжна література 20 століття (І пол.), спецсемінар із зарубіжної літератури

Нагороди та досягнення: Грамота ОДА; Почесна Грамота МОН України

Посібники та наукові публікації:

Навчальні посібники:

1. Рибальченко В. К. Художній переклад: історія, теорія, практика. Світова поезія кінця ХІХ – першої половини ХХ століття в українських перекладах. – Кіровоград: ПП «Ексклюзив-Систем», 2015. - 10,2 д.а., 247 с., у співавторстві з Бабенко В.М.

Навчально-методичні посібники:

1. Рибальченко В. К. Навчально-методичний коментар до вивчення літератури 17 – 18 століть у школі. – Кіровоград, ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2012, 5,3 д.а., 128с.

Статті (за останні 5 років): 

1. Рибальченко В. К. «Хто йде вперед, той завше блудить»: до концепції людини у трагедії Гете «Фауст» // Наукові записки. – Вип. 142. – Серія: Філологічні науки (літературознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2015. – С.93-97, 0,2 д.а., 4 с.

2. Рыбальченко В. К. Образ города в дооктябрьском и эмигрантском творчестве Дона-Аминадо // W kregu antropologii literatury (Swiat czlowieka w literaturze: metodologiczne aspekty badan problematyki fntropogicznej) – Pazera. Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Finansow i Zarzadzania w Bialymstoku. – Bsalystjr. 2012. - S. 137-142, 0,2 д.а., 5 с. 

3. Рыбальченко В. К. Особенности использования сравнительного анализа оригинала и украинских переводов при изучении русской поэзии в курсе мировой литературы // Збірка матеріалів Міжнародної конференції «Русский язык в коммуникативном пространстве современного мира» – М.: Эконом-информ, 2011. – С. 381-388, 0,4 д.а., 7 с., у співавторстві з Бабенко В.М.

Електронна адреса: vrybalchenko@ukr.net