Анотації дисциплін вільного вибору студентів 2 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної і заочної форми навчання (2019 рік вступу)
(студент обирає 1 дисципліну з переліку):