Elektrnna zayava na vstup

Адреса приймальної комісії: Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Шевченка, 1 (ауд. 103, корпус № 5)

Телефони приймальної комісії:

+380 (522) 22 86 50;

+380 (50) 96 046 56;

+380 (96) 62 379 13

Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти України в 2018 році

У 2018 році вступники з повною загальною середньою освітою, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання за денною та заочною формами навчання з 12 до 26 липня включно подають заяви на участь у конкурсному відборі до ЦДПУ ім. В. Винниченка для її розгляду приймальною комісією виключно в електронній формі.

Електронна заява – запис, що вноситься вступником в особистому електронному кабінеті до Єдиної державної електронної бази з питань освіти шляхом заповнення ним у режимі он-лайн електронної форми та містить відомості про обрані ним заклад вищої освіти, конкурсну пропозицію та його конкурсний бал.

Для подання електронної заяви вступник повинен зарєструвати "Електронний кабінет", скориставшись освітнім он-лайн сервісом "Освіта всім" на інтернет-сайті за адресою: http://ez.osvitavsim.org.ua.

Особистий електронний кабінет вступникавеб-сторінка, за допомогою якої вступник подає електронну заяву до закладу вищої освіти та контролює її статус.

Статус електронної заяви – параметр електронної заяви, що встановлюється закладом вищої освіти в Єдиній базі та відображається в особистому електронному кабінеті вступника.

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів:

 • розпочинається 02 липня
 • закінчується  25 липня (о 18.00 годині).

Прийом електронних заяв для осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання:

 • розпочинається 12 липня
 • закінчується  26 липня (о 18.00 годині).

Вступники, які мають спеціальні умови щодо участі в конкурсному відборі та хочуть скористатись своїм спеціальним правом при вступі до ЦДПУ ім. В. Винниченка подають заяву до приймальної комісії в паперовій формі – особисто.

Під час реєстрації особистого електронного кабінету вступник зазначає такі дані:

 • адресу електронної пошти, до якої має доступ. Вказана адреса буде логіном для входу до особистого електронного кабінету;
 • пароль для входу до особистого електронного кабінету;
 • номер, пін-код та рік отримання сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). У 2018 році приймаються сертифікати ЗНО 2016, 2017 та 2018 років, крім оцінок з англійської, французької, німецької та іспанської мов. Оцінки з англійської, французької, німецької та іспанської мов приймаються лише з сертифікатів ЗНО 2018 року;
 • серію та номер атестата про повну загальну середню освіту;
 • середній бал додатка до вказаного атестата, обчислений за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала (0,1) і розрахований як середнє арифметичне річних оцінок з предметів інваріантної складової навчального плану, виставлених у додатку до атестата, та оцінок, отриманих за державну підсумкову атестацію. Предмети, з яких зроблено запис «звільнений(а)», у загальну кількість не враховуються. Середній бал, введений в особистому електронному кабінеті з помилкою, вступник може виправити самостійно до подання першої заяви.

Подані вступником дані перевіряються в Єдиній базі.

У разі збігу даних вступника в Єдиній базі (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, стать, громадянство тощо) він отримує на вказану ним адресу електронної пошти повідомлення для активації особистого електронного кабінету вступника.

Строк для активації вступником особистого електронного кабінету – одна доба з моменту отримання відповідного повідомлення.

Реєстрація в Єдиній базі надає вступнику можливість доступу до особистого електронного кабінету з вказаними ним при реєстрації логіном та паролем на інтернет-сайті за електронною адресою: http://ez.osvitavsim.org.ua.

В особистому електронному кабінеті вступник вносить до Єдиної бази:

 • номери телефонів (домашній та/або мобільний) із зазначенням телефонних кодів (для можливості оперативного зв’язку навчального закладу з вступником).

завантажує скановані копії (фотокопії):

 • додатка до атестата про повну загальну середню освіту;
 • кольорової фотокартки розміром 3 х 4 см.

Якщо вступник претендує на врахування у конкурсному балі сільського коефіцієнта згідно з вимогами, зазначеними у пункті 8.1 розділу VІII Умов прийому, – довідки про реєстрацію місця проживання особи (додаток 13 до Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 року № 207).

Для подання заяви вступник обирає:

 • заклад вищої освіти, освітній ступінь;
 • конкурсну пропозицію;
 • встановлює пріоритетність заяви для участі у конкурсному відборі для зарахування на місця за державним або регіональним замовленням. Зазначена вступником пріоритетність заяв не може бути змінена після встановлення заяві статусу «Зареєстровано у закладі вищої освіти» або «Потребує уточнення вступником».

Під час подання заяв на відкриті та закриті (фіксовані) конкурсні пропозиції вступники обов’язково зазначають один з таких варіантів:

 • «претендую на участь в конкурсі на місце державного або регіонального замовлення і на участь в конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб у випадку неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за державним або регіональним замовленням»;
 • «претендую на участь в конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб».

Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію вступники претендують на участь в конкурсі виключно за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

У 2018 році вступники можуть подати до семи заяв на місця державного або регіонального замовлення в закритих (фіксованих) та відкритих конкурсних пропозиціях не більше ніж з чотирьох спеціальностей.

Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб не обмежується.

Для участі у конкурсі для вступу за різними формами навчання вступники подають окремі заяви.

Подана вступником електронна заява відразу відображається у розділі Єдиної бази, до якого має доступ заклад вищої освіти, обраний вступником.

У момент подання електронна заява отримує статус «Зареєстровано в Єдиній базі» – підтвердження факту подання електронної заяви до обраного вступником закладу вищої освіти.

Подану електронну заяву може бути скасовано вступником в особистому електронному кабінеті. При цьому електронній заяві встановлюється один із статусів:

 • «Скасовано вступником» – подана електронна заява вважається такою, що не подавалась, а факт подання анулюється в Єдиній базі, якщо електронну заяву скасовано вступником в особистому електронному кабінеті до моменту встановлення заяві статусу «Зареєстровано у закладі вищої освіти» або «Потребує уточнення вступником»;
 • «Скасовано вступником (без права подання нової заяви з такою ж пріоритетністю)» – подана електронна заява вважається такою, що не подавалась, якщо електронну заяву скасовано вступником в особистому електронному кабінеті після встановлення заяві статусу «Зареєстровано у закладі вищої освіти» або «Потребує уточнення вступником», але до моменту закінчення подання електронних заяв. При цьому вступник не має права подання нової заяви з такою ж пріоритетністю.

Електронна заява із статусом «Зареєстровано в Єдиній базі» розглядається приймальною комісією закладу вищої освіти протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі, згідно пункту 13 розділу VI Умов прийому. За результатами розгляду уповноважена особа приймальної комісії надає електронній заяві один з таких статусів, що відображаються в особистому електронному кабінеті вступника:

 • «Зареєстровано у навчальному закладі» – електронну заяву прийнято закладом вищої освіти до розгляду, заведено особову справу вступника з персональним номером та в установленому порядку приймається рішення про допуск вступника до участі в конкурсному відборі,

або

 • «Потребує уточнення вступником» – електронну заяву прийнято закладом вищої освіти до розгляду, але дані стосовно вступника потребують уточнення.

Після присвоєння електронній заяві статусу  «Потребує уточнення вступником» заклад вищої освіти надіслає вступникові повідомлення з переліком даних, які потребують уточнення, та зазначенням способу їх подання. Після уточнення вступником необхідних даних уповноважена особа приймальної комісії змінює статус електронної заяви вступника на «Зареєстровано у навчальному закладі».

На підставі рішення приймальної комісії про допущення чи недопущення вступника до участі у конкурсному відборі для вступу до ЦДПУ ім. В. Винниченка уповноважена особа встановлює електронній заяві вступника статуси:

 • «Допущено до конкурсу (навчання за кошти державного (регіонального) бюджету)» – власника зареєстрованої електронної заяви допущено до участі у конкурсному відборі на місця, що фінансуються за кошти державного (регіонального) бюджету,

або

 • «Відмовлено навчальним закладом» – власника зареєстрованої електронної заяви не допущено до участі у конкурсному відборі на підставі рішення приймальної комісії. У разі присвоєння електронній заяві цього статусу ЦДПУ ім. В. Винниченка зазначає причину відмови;
 • «Допущено до конкурсу (навчання за кошти фізичних та юридичних осіб)» – власника зареєстрованої електронної заяви допущено до участі у конкурсному відборі тільки на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб. Статус встановлюється у випадках:

  вступник у встановлені строки не виконав вимоги пункту 1 розділу XІ Умов прийому для зарахування на місця, що фінансуються за кошти державного (регіонального) бюджету, але має право на зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб;

  вступника зараховано за іншою заявою на навчання на місця, що фінансуються за кошти державного (регіонального) бюджету, але він також має право на зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб;

  вступник подав заяву до участі у конкурсному відборі тільки на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб відповідно до пункту 6 розділу VІI Умов прийому.