Факультет фізичного виховання готує фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями:

  • - «бакалавр»
  • - «спеціаліст»
  • - «магістр».

Форми навчання:

  • - денна
  • - заочна
  • - екстернат на
  • - післядипломна (друга вища освіта).

Навчання на державній або контрактній основі.

Напрями підготовки:

Фізичне виховання (бакалавр)
Спеціалізація: методика спортивно-масової роботи (на базі ЗНЗ, ССНЗ);
Термін навчання: 4 роки;
Вступні іспити: творчий конкурс із фізичної культури;
Сертифікати: українська мова та література, біологія.

Фізичне виховання (спеціаліст, магістр)
Термін навчання: 1 рік;
Вступні іспити: конкурс на основі врахування середньозваженого балу додатка до диплома та підсумкової державної атестації, іноземна мова (для магістрів);
Майбутня професія: учитель фізичної культури, викладач фізичного виховання ВЗО, тренер-викладач з виду спорту шкільної секції, керівник підприємства, установи, організації , фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової спрямованості.

Здоров’я людини
Вступні іспити: творчий конкурс із фізичної культури;
Сертифікати: українська мова та література, біологія;
Майбутня професія: фахівець із фізичної реабілітації, учитель фізичної культури, викладач середнього спеціального навчального закладу.

Спорт
Вступні іспити: творчий конкурс із фізичної культури;
Сертифікати: українська мова та література, біологія;
Майбутня професія: тренер викладач з виду спорту, методист з фізичної культури і спорту, керівник фізичного виховання.