img 3n img 4n img 5n n11n22n33n44img 6n    img 11n img 19n

Донецький національний медичний університет

Абуватфа Самі, Лунгол Ольга, Суховірська Людмила  

Дослідивши використання ментальних карт в процесі навчання різних природничо-наукових дисциплін закладів вищої медичної освіти, ми встановили, що до основних принципів створення ментальних карт відносять: концентрація об’єкта уваги (поняття, явище, закон, фізична закономірність тощо) в центральному образі; похідні поняття, пов’язані з центральним об’єктом, розходяться від нього у вигляді гілок; гілки позначають ключовими образами і словами й формують зв’язану вузлову структуру (систему).

Сучасний інформаційний простір пропонує численні програмні продукти для створення ментальних карт, таких, як Сoogle, MindMeister, MindMup, Loopy, WiseMapping, Mind42, iMindMap тощо. Ментальні карти ми пропонуємо студентам використовувати як в процесі написання лекції, під час практичного заняття, так і в процесі самостійного опрацювання навчального матеріалу з метою створення цілісного, структурного блоку інформації з чіткою та логічною послідовністю, ієрархією понять, явищ, законів, закономірностей.

Фундаментальні дисципліни: анатомія людини, фізіологія, медична хімія,  медична та біологічна фізика, в системі медичної освіти, складають теоретичну основу підготовки майбутніх висококваліфікованих лікарів. Використовуючи ментальні карти у власній педагогічній діяльності, ми встановили, що їх особливо доцільно застосовувати для засвоєння студентами-іноземцями уявлень про найважливіші закономірності, що лежать в основі медичних методів досліджень.

Коментарі   

0 # Трифонова Олена 22.11.2019, 11:01
Автори пропонують цікаві ідею. Вважаю, що вони мають перспективи подальших наукових досліджень і розширення практичного впровадження
Відповісти
0 # Олена Василівна 22.11.2019, 16:18
На жаль, з даної замітки я не побачила якихось ідей, тим паче нових??? Можливо - це дефект завантаження?
Відповісти
0 # Гудименко Вікторія 23.11.2019, 15:10
Дякую за цікаву статтю, дуже гарна ідея для подальшого навчання іноземних студентів, та зацікавленні їх до навчання.
Відповісти
0 # Худякова Віктовія 23.11.2019, 15:14
Ця стаття є актуальною. Заняття з природничо-наук ових дисциплін з використанням ментальних карт полегшить навчання студентам-інозе мцям.
Відповісти
0 # Компанієць Зоя 23.11.2019, 17:32
Ментальні карти можна використовувати і в школі під час навчання дисциплін природничого циклу.
Відповісти
0 # Халілян Каріна 25.11.2019, 19:41
Змістовна стаття, що має ідею. Ментальні карти - цікавий шлях роботи з інформацією. Дають можливість створення проектів різної складності. Хотілося б їх широкого використання.
Відповісти
0 # Лаврусенко Анна 26.11.2019, 18:09
Ментальні карти можна використовувати багато де! В школах, к ВНЗ, і т.д. Думаю, що є перспектива розширення цього впровадження!
Відповісти
0 # Артеиенко Валерія 26.11.2019, 20:04
Усе це має наслідок для успішності навчання дитини, а в майбутньому й на можливість вступити до престижного університету на бюджетну форму навчання, та, що є найголовнішим, на ставлення дитини до навчання. У глобальному розумінні, покоління все менше цікавиться наукою, рівень освіченості суспільства
Відповісти
0 # Гостик Володимир 26.11.2019, 20:42
Стаття досить змістовна ,і розширює інформаційну грамотність читача у впровадженні ментальних карт в навчальній діяльності
Відповісти
0 # Гура Тетяна 27.11.2019, 17:42
Стаття є дуже змістова. Ментальні карти можна використовувати не тільки у вищих закладах, а й у школі.
Відповісти
0 # Перехрест Руслан 27.11.2019, 22:50
Дуже цікава й актуальна стаття! Використання ментальних карт досить добре допоможе іноземним студентам для кращого вивчення та засвоєння навчального матеріалу на заняттях природничо-наук ових дисциплін!
Відповісти

Додати коментар