Котактна інформація кафедри біології та методики її викладання

Телефони: 

32-04-67 (деканат природничо-географічного факультету);

22-86-50 (приймальна комісія Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка);

 

E-mail: kafedrabiologii.pgf@gmail.com

 

Поштова адреса: 25006, м. Кропивницький, вул. В. Чміленка 42, кафедра біології та методики її викладання

Кадровий склад кафедри біології та методики її викладання
Підготовку фахівців-біологів у Центральноукраїнському державному педагогічному університеті ім. Володимира Винниченка здійснюють 8 осіб професорсько-викладацького складу, серед яких 3 професори, 3 доценти, 2 кандидати наук, 3 працівники допоміжного персоналу.