Кафедра біології та методики її викладання бере участь у підготовці фахівців (бакалаврів, спеціалістів та магістрів) денної, екстернатної та заочної форм навчання за такими напрямами:

  1. Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка. Спеціальність: 014.05 Середня освіта (Біологія). (освітньо-кваліфікаційний рівень – „бакалавр”, форми навчання – денна та заочна);
  2. Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка Спеціальність: 014.05 Середня освіта (Біологія) (освітньо-кваліфікаційний рівень – „магістр”, форма навчання – денна).

При кафедрі хімії викладачі кафедри біології та методики її викладання забезпечують підготовку вчителів хімії за галуззю знань: 01 Освіта/Педагогіка Спеціальність: 014.06 Середня освіта (Хімія).