arkushinaОсвіта – Одеський державний університет ім. І.І. Мечнікова, 1991 р.

Професійна діяльність:

1985-1986 рр. – лаборант кабінетів хімії і біології середньої школи №6 м.    Кіровограда

1986-1991 рр. – навчання в Одеському державному університеті ім.  І.І. Мечникова;

1991 р. – вчитель біології і хімії середньої загальнооствітньої школи №11 м. Кіровограда;

1991-1995 рр. – вчитель біології і хімії навчально-наукового комплексу м. Кіровограда (кібернетично-технічний коледж; спеціалізована школа №8);

З 1995 р. –  викладач, старший викладач КДПУ ім. Володимира Винниченка, доцент кафедри біології та методики її викладання ЦДПУ ім. Володимира Винниченка

Вчений ступінь, звання – кандидат біологічних наук, доцент.

Тема дисертаційного дослідження – «Урбанофлора Кіровограда» (2007 р.).

Основні публікації:

Профіль автора GoogleScholar

https://scholar.google.com.ua/citations?user=UG2ANlIAAAAJ&hl=ru

Дисципліни, які викладає: ботаніка з основами екології рослин; фізіологія рослин, фітоценологія.