defordjОсвіта – Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка, 1999 р; спеціальність „Хімія і біологія”.

Професійна діяльність:

  • 2002 – старший лаборант кафедри зоології та екології, зав. лаб. кафедри біології, старший викладач, доцент кафедри біології КДПУ.

Вчений ступінь, звання – доктор історичних наук, доцент кафедри біології.

Тема кандидатського дисертаційного дослідження – “Історія становлення та розвитку еволюційної морфології хребетних тварин в Україні (кінець ХІХ – перша третина ХХ ст.)” (2007 р.).

Тема докторського дисертаційного дослідження – “Історико-науковий аналіз життя і діяльності академіка ВУАН М.В. Павлової (1854-1938 рр.) та її палеозоологічної школи в контексті розвитку біологічної науки (2016 р.).

 

Основніпублікації:

  • Науковий доробок М.В. Павлової (1854-1938 рр.) в контексті розвитку палеозоології (монографія).
  • Еволюційна морфологія хребетних тварин в Україні: становлення та розвиток (кінець XIX – перша половина XX століття) (монографія)
  • Історико-науковий аналіз розвитку еволюційної морфології хребетних тварин в Україні (кінець ХІХ – перша третина ХХ ст.).
  • Історія становлення та розвитку наукової школи експериментальних зоологів України.
  • Наукове вирішення еволюційною морфологією основних проблем теорії еволюції.

Напрямки наукової та професійної діяльності: історія науки і техніки в світі і в Україні, історія біології в світі і в Україні.

Хобі – подорожі, пісні, танці.