КалініченкоВчений ступінь, звання: професор, доктор педагогічних наук, заслужений учитель України.

Освіта: Уманський державний педагогічний інститут, 1964 р.; спеціальність: біологія та основи сільськогосподарського виробництва; кваліфікація: вчитель біології та основ сільського господарства.

 

Професійна діяльність: після закінчення ВУЗу у 1964 році працювала на посадах: з 15 серпня 1964 року по 15 серпня 1974 року – заступник директора з навчально-виховної роботи Комишуватської середньої школи Новоукраїнського району Кіровоградської області; з 15 серпня 1974 року по 1 жовтня 1996 року – директор Комишуватської середньої школи Новоукраїнського району Кіровоградської області; з 1 жовтня 1996 року по 31 серпня 2014 року – завідувач кафедри педагогіки і психології Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського; з 1984 року по 31 серпня 2014 року – доцент, професор Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка (за сумісництвом). З 1 вересня 2014 року – професор кафедри біології; з 26 грудня 2014 року – завідувач кафедри біології та методики її викладання Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Науковий кореспондент Інституту педагогіки Національної Академії педагогічних наук України (1984 – 2012).

Почесні звання, нагороди: Заслужений вчитель Української РСР (№1640), 1983 рік. Лауреат педагогічної премії імені В.О. Сухомлинського Кіровоградської обласної ради (2004). Нагороджена орденом «Знак Пошани» (1976), почесним знаком «Відмінник освіти УРСР» (1979). Нагороджена знаком МОН України «Василь Сухомлинський» (2005); срібною медаллю «К.Д. Ушинський» (2009), та золотою медаллю «Григорій Сковорода» Національної Академії педагогічних наук України» (2014). Нагороджена Почесними грамотами Президії Верховної ради УРСР (1988.), Міністерства освіти України (1974, 1986), Почесними грамотами Академії педагогічних наук України ( 2007, 2009, 2012).

Вчений ступінь, звання: доктор педагогічних наук, професор кафедри біології.

Тема дисертаційного дослідження – „Трудова підготовка учнів сільської школи у Центральному регіоні України ( друга половина ХХ ст.)”. Автор п’ятнадцяти книг (монографії, підручники, посібники), понад ста наукових та науково – методичних праць з історії освітніх процесів в Україні, трудової підготовки учнівської молоді, сучасного шкільництва. Напрямки наукової та професійної діяльності – методика навчання біології, екології в основній та старшій школі, історія освіти в персоналіях, діяльність педагогів – гуманістів В.О. Сухомлинського, І.Г.Ткаченка, О.А.Захаренка, моделі шкіл гуманної педагогіки.

Основні публікації:

 • «Трудова підготовка учнів сільської школи в Україні. Друга половина ХІХ-ХХ століття». Кіровоград. Монографія. – «Імекс-ЛТД», 2007. –744 с. Схвалено Міністерством освіти і науки України. (Лист Міністерства освіти і науки України. № 1.4 / 18-380 від 22.02.2007 року);
 • «Воспитать достойную смену». Из опыта работы Комышеватской школы Новоукраинского района Кировоградской области, УССР. Пособие для учителей. М.: Просвещение, 1985. – 96 с. (96/16, Гиталов А.В.);
 • «Сучасники В.О. Сухомлинського». Кіровоград: «Народне слово», 1998. – 260 с. (260/80, Перебийніс Г.М.); «Сучасники В.О. Сухомлинського». 2-ге вид. Кіровоград: Поліграф-Терція, 2003. – 308 с. (308/108, Перебийніс Г.М.);
 • «Світлий геній Павлиша». Збірник статей. Видання третє, доповнене Кіровоград: ТОВ «Імекс-ЛТД», 2018. – 268 с.;
 • «Школи Кіровоградщини: традиції та інновації». Альманах (укладач). Частина І. – Кіровоград: «Поліграф – Терція», 2011. – Частина ІІ. – 316 с.;
 • Наукове видання «Василь Сухомлинський, Іван Ткаченко, Олександр Захаренко», 2013. – 188 с.;
 • «Профільне навчання : компетентнісний підхід». Методичний посібник. 2014. – 124 с.;
 • Методика навчання біології. Лабораторний практикум проведення занять із студентами денної, заочної і екстернатної форм навчання; 5-9 класи, 2013. – 100 с.;
 • Методика навчання біології в старшій школі. Лабораторний практикум проведення занять із студентами денної, заочної і екстернатної форм навчання, 2013. – 74 с.

У наукометричних базах, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collectio

 • Kalinichenko, N., Deforzh, H., & Zhuravlova, S. (2019). Development of ecological competence in modern specialists. Paper presented at the International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM, , 19(5.4) 109-116. doi:10.5593/sgem2019/5.4/S22.015 Retrieved from www.scopus.com

У наукових фахових виданнях України

 • Жіноча освіта на Єлисаветградщині в другій половині    XIX–  на початку XX століття // Педагогічний альманах: Збірник наукових праць. Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2019. Випуск 42. С. 223-230.
 • Упровадження ідей Василя Сухомлинського в освітній простір Нової української школи // Нова педагогічна думка: Науково-методичний журнал. Рівне: РОІППО, 2019. №3 (99). С. 148-152.
 • Гуманістична спрямованість підготовки майбутніх учителів природничих наук // Наукові записки / Ред. кол.: В.Ф. Черкасов, В.В. Радул, Н.С. Савченко та ін. Випуск 171. Серія:   Педагогічні науки. Кропивницький : «Код», 2018. С. 54-59.
 • Навчання обдарованих учнів у дидактичній системі Василя Сухомлинського // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки : зб. наук. пр. / за ред. проф. Тетяни Степанової. No 3 (62), том 1. 2018. Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського,  С.71-76. (0, 5 д.а.).
 • Актуальні напрями підготовки майбутніх учителів біології // Науковаий журнал Педагогічний процес: теорія і практика № 4 2017 р. С. 26-33. Indekx Copernicus; PIHЦ; Google  Scholar; InfoBase Indekx.
 • Становлення особистості в народній педагогіці // Збірник наукових праць «Педагогічні науки». Випуск LXXIX. Том 1. Херсонський державний університет, 2017. С. 24-29. . Indekx Copernicus Intenational (Республіка Польща). (0, 5 д.а.)
 • Генеза трудової підготовки сільських школярів у 60-80-і роки XX століття.  Наукові записки. – Випуск    – Серія: Проблеми методики фізико - математичної і  технологічної освіти. Частина IV. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка,  2016.  – C.10 -18.
 • Проблеми патріотичного виховання в теорії і практиці Василя Каюкова

    (1945-2001). Наукові записки. – Випуск 147. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград:   РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2016.. – С. 8-12.

 • Просвітнцька діяльність М.Ф.Федоровського. Педагогічний альманах: Збірник наукових праць. – Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2016. – Випуск 31. – С.250-257.
 • Виховання громалянина-патріота в педагогіці Василя Сухомлинського. Електр. наук. фах. вид. «Наукові записки». Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти». Випуск № 2 (17). 2015, Херсон. – С. 10 – 17.
 • Історіографія дослідження педагогічної діяльності Івана Ткаченка (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.). Педагогічний альманах: Збірник наукових праць. – Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2014. – Випуск 21. – С. 294-
 • Інноваційний потенціал сучасного уроку біології. Наукові записки. – Випуск 121. – Серія: Педагогічні науки. Частина 1. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 201 – С. 140-144.
 • Школи саморозвитку. Наукові записки. – Випуск 134. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2014.. – С. 3-8.
 • Актуальні проблеми підготовки майбутнього вчителя освітньої галузі «Природознавство». Наукові записки. – Випуск 132. – Серія: Педагогічні науки. Частина 1. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2014.. – С. 163-167.
 • Василий Сухомлинский: определяющие гуманистические идеи. Педагогика и психология. – 2012. – № 2. – С. 112-118. (Казахский Национальный педагогический университет имени Абая).

 

Дисципліни, які викладає: методика навчання біології, методика навчання основ здоров’я, методика навчання біології і екології у профільній школі,  сучасні освітні технології при вивченні біологічних дисциплін.

Профіль автора GoogleScholar

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=UfUKrkEAAAAJ