kaznacheeva Освіта: Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, спеціальність: Педагогіка і методика середньої освіти. Хімія; кваліфікація: вчитель хімії, біології, основ екології та безпеки життєдіяльності, 2008 р.;

Професійна діяльність:

  • 2008-2009 рр. – лаборант кафедри біології ЦДПУ імені Володимира Винниченка;
  • 2009-2012 рр. – завідувач лабораторії кафедри біології ЦДПУ імені Володимира Винниченка;
  • 2012-2013 рр. – викладач кафедри біології ЦДПУ імені Володимира Винниченка;
  • з 2013 р. – старший викладач кафедри біології та методики її викладання ЦДПУ імені Володимира Винниченка;

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат біологічних наук.

Тема дисертаційного дослідження: " Прооксидантно-антиоксидантна система у рослин при утворені мелатоніну", 2012 р.

Основні публікації :

 Профіль автора GoogleScholar

Дисципліни, які викладає: біохімія, мікробіологія з основами вірусології, цитологія, гістологія з основами ембріології, імунологія, сучасні методи наукових досліджень, фізіологія рослин.