доцент кафедри державно-правових дисциплін та адміністративного права, кандидат педагогічних наук, доцент, доктор філософії

Закінчила психолого-педагогічний факультет Кіровоградського державного педінституту (1970 р.), аспірантуру при Кіровоградському державному педагогічному університеті імені В. Винниченка і захистила дисертацію на тему: “Педагогічні проблеми формування правової культури в історії вищих навчальних закладів України (1917-2002рр.)” (2003 р.), Міжрегіональну Академію управління персоналом зі спеціальності “Правознавство”, спеціалізація “трудове право та підприємницька діяльність” (2007 р.).

Коло наукових інтересів: формування правової культури особистості; питання трудового та адміністративного права.

Основні публікації: монографія "Теорія і практика формування правової культури майбутнього вчителя" (2010), “Проблеми формування правової культури вчителя на сучасному етапі розвитку українського суспільства”, “Загальні засади міжнародного права”, “Службове листування як елемент ділової комунікації”, “Соціальне страхування в системі державної соціальної політики України”, “Взаємодія правової та педагогічної культур в формуванні особистості”, “Соціальне партнерство при укладанні колективних договорів в освітніх закладах”, “Формування естетичної культури в системі педагогічної підготовки майбутніх вчителів”, “Історичний огляд методів навчальної діяльності у системі формування правової культури вчителя”, “Причини виникнення трудових конфліктів у закладах освіти та їх пропедевтика”, “Формування творчого потенціалу майбутнього юриста”, “Адміністративна відповідальність за порушення трудового законодавства”, “Адміністративний договір як метод правового регулювання” та ін.

Публікації

Юридична клініка, як одна із форм професійної підготовки майбутніх юристів

Тези

Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми національного законодавства». 10 грудня 2012 року. Випуск 30. – С. 66 – 69. (0,3 д.а.)

Назва Характер роботи Вихідні дані

Документаційне забезпечення діяльності юридичної служби

Тези

Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми національного законодавства». 10 квітня 2012 року. Випуск 28. – С. 124 – 127. (0,3 д.а.)

Правова природа понять та категорій соціально-правового захисту особи

Тези

Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми національного законодавства». 8 жовтня 2012 року. Випуск 29. – С. 17 – 21. (0,3 д.а.)

Організаційно-правові засади управління освітою

Тези

Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми національного законодавства». 28 березня 2013 року. Випуск 32. – Кіровоград, 2013. - С.56 – 59.

Формування педагогічної культури майбутніх юристів

Тези

Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми національного законодавства». 8 жовтня 2013 року. Випуск 34. – Кіровоград, 2013. - С.160 - 164.

Moral and legal education in pedagogical heritage of S.A.Makarenko

Стаття

Витоки педагогічної майстернсоіт: зб наук.праць / Полтав.нац.пед.ун-т імені В.Г.Короленка. – Полтава, 2013. Випуск 11. – 368 с. – С.86 0 89.

Фахове видання

Дисципліна і закон у виховній діяльності А.С.Макаренка

Стаття

Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. – 2013. – Випуск 121. Частина ІІ. – С. 140 – 146.

Фахове видання

Форми цивільного процесу в римському праві

Тези

Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми національного законодавства». 10 грудня 2013 року. Випуск 36. – Кіровоград, 2013. - С.8 – 11.

Управління вищою світою в руслі чинного законодавства

Тези

Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми національного законодавства». 8 жовтня 2014 року. Випуск 40. – Кіровоград, 2014. – С.48 – 54.

(0,2 д.а.)

Формування етично-професійного спілкування майбутніх юристів

Тези

Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми національного законодавства». 18 березня 2014 року. Випуск 38. – Кіровоград, 2014. – С.136 – 140.

(0,2 д.а.)

Діяльність юридичної служби в досудовому врегулюванні господарських спорів

Тези

Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми національного законодавства». 10 грудня 2014 року. Випуск 42. – Кіровоград: ТОВ «Полімед-Сервіс», 2014. – С.51 – 54.

(0,2 д.а.)

Правові засади розв’язання трудових спорів

Тези

Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Актуальні проблеми національного законодавства». 8 жовтня 2015 року. Випуск 47. – Кіровоград, 2015. – С. 34 – 39. (0,2 д.а.)

Формування творчого потенціалу майбутніх юристів

Стаття

Науковий збірник «Актуальні проблеми юридичної освіти» Херсонського факультету Одеського державного університету внутрішніх справ. – 2015. – Випуск 1. – С. 17 – 21.

(0, 5 д.а.)

Професійний імідж юриста

Тези

Актуальні проблеми національного законодавства: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції 17 квітня 2015 року. Випуск 45. - Кіровоград, 2015. – С. 11 – 14.

(0,2 д.а)

Правові основи еколого-валеологічного виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку

Електр.

Стаття

Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 9-10 грудня 2015 року. – Суми, 2015. – С. 39 – 43.

Діяльність юридичної служби в досудовому врегулюванні господарських спорів

Тези

Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми національного законодавства». 10 грудня 2014 року. Випуск 42. – Кіровоград: ТОВ «Полімед-Сервіс», 2014. – С.51 – 54.

Правові засади розв’язання трудових спорів

Тези

Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Актуальні проблеми національного законодавства». 8 жовтня 2015 року. Випуск 47. – Кіровоград, 2015. – С. 34 – 39.

Формування творчого потенціалу майбутніх юристів

Тези

Науковий збірник «Актуальні проблеми юридичної освіти» Херсонського факультету Одеського державного університету внутрішніх справ. – 2015. – Випуск 1. – С. 17 – 21.

Професійний імідж юриста

Тези

Актуальні проблеми національного законодавства: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції 17 квітня 2015 року. Випуск 45. - Кіровоград, 2015. – С. 11 – 14.

Роль юридичної клініки у формуванні етичної культури майбутніх юристів

Тези

Матерiали

VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми методики навчання історії, правознавства та суспільствознавчих дисциплін» / [упоряд. Г.Г.Яковенко]. – Харків, 2016. – С.99-106.

Адміністративна відповідальність за порушення трудового законодавства

Тези

Актуальні проблеми національного законодавства: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю №51

29 квітня 2016р м.Кіровоград. – С.60-63.

Особливості соціальної функції трудового права

Тези

Актуальні проблеми національного законодавства: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю №53

18 листопада 2016р м.Кіровоград. – С.56-59.