доктор юридичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України

Закінчив Харківський національний університет внутрішніх справ (2006 р.), докторантуру Класичного приватного університету (2015 р.) та захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему «Діяльність органів публічної влади щодо реалізації та захисту прав і свобод інвалідів: адміністративно-правова теорія та практика» (2015 р.). У 2017 році здобув вчене звання професора.

Коло наукових інтересів: адміністративне право, адміністративна відповідальність, інформаційне право, адміністративно-правове забезпечення вразливих верств населення.

Нагороди та досягнення: Почесна грамота Центральноукраїнського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка (2015 р.); Іменна стипендія Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених (2017 р.); Грамота Верховної Ради України (2018 р.).

Указом Президента України «Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Соборності України» від 22.01.2021 № 24/2021 присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України».

Публікації: всього надруковано понад 200 публікацій, серед яких 3 монографії, 13 навчальних посібників, з них 8 посібників з грифом МОН України, науково-практичні коментарі до законодавства, наукові статті у фахових журналах, наукові статті у зарубіжних виданнях, публікації в збірниках матеріалів та тез доповідей.

Має сім публікацій у наукових журналах, які індексуються в міжнародних наукометричних базах Scopus та/або Web of Science Core Collection.

Є одним із розробників Проекту Закону України «Про публічний порядок» (номер, дата реєстрації: № 300 від 19.11.2018) та Проекту Кодексу України про адміністративні провадження.

Електронна пошта: 81sobol@gmail.com

Публікації