Дисципліни, які викладаються для освітнього рівня "БАКАЛАВР" 

 • Геополітика
 • Глобалістика
 • Діловодство
 • Естетика (Анотація) (Дистанційний курс)
 • Етика (Анотація)
 • Етика та естетика з методикою викладання етики та естетики
 • Загальна теорія політики
 • Іміджелогія
 • Інформаційна культура студента
 • Конфліктологія
 • Культурологія (Анотація) (Дистанційний курс)
 • Логіка (Анотація) (Дистанційний курс)
 • Людина і політика
 • Основи виборчих технологій
 • Основи наукових соціально-політичних досліджень
 • Основні політичні доктрини сучасності
 • Політична комунікація
 • Політична риторика
 • Політичний маркетинг
 • Політичний менеджмент
 • Політичні еліти та лідерство
 • Політичні інститути зарубіжних країн
 • Політична модернізація та транзитивні процеси
 • Політичні партії та рухи
 • Політологія (Анотація)
 • Проблеми демократії та демократизації
 • Релігієзнавство (Анотація)
 • Риторика
 • Соціальна філософія
 • Соціологія
 • Соціологія масових комунікацій
 • Соціологія політики
 • Соціологія освіти (Анотація) (Дистанційний курс)
 • Спецкурс з політичних технологій
 • Теорія аргументації в політиці
 • Теорія міжнародних політичних відносин
 • Філософія (Анотація) (Дистанційний курс)
 • Філософія політики

Дисципліни, які викладаються для освітнього рівня "МАГІСТР"