кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент

Закінчила КДПУ імені В.Винниченка в 1996 році.
Спеціальність – «Фізичне виховання».
Вид спорту – легка атлетика (I розряд).
Захистила кандидатську дисертацію «Система оцінки рухової
обдарованості хлопчиків 7-10-ти років» у Львівському державному
інституті фізичної культури  у 2001 році.
З 2001 року  працює на кафедрі теорії та методики олімпійського
і професійного спорту факультету фізичного виховання.
З 2005 року – доцент кафедри теорії та методики олімпійського
і професійного спорту факультету фізичного виховання.
Опубліковано один посібник – «Організаційно-методичні основи
підготовки спортсменів» (у співавторстві),
«Навчально-методичні матеріали до розрахунково-графічних
робіт із спортивної метрології»,
«Навчально-методичні матеріали із спортивної метрології»,
17 статей.