І. Склад секції 
Завідувач кафедри – кандидат філологічних наук, професор Кучинський Б.В.
Завідувач секції – доц. Токарєва Т.С.
Всього 6 викладачів:
професорів – 1 (16,6%);
канд. наук, доцентів – 3 (50%);
старших викладачів – 1 (16,6%); 
асистентів – 1 (16,6%)
II. Підготовка науково-педагогічних кадрів:
Під керівництвом провідних викладачів секції виконуються магістерські роботи.
Асистент кафедри германської філології Богушевська Н.В. у жовтні 2013 р. закінчила навчання у заочній аспірантурі КДПУ ім. В.Винниченка (2009-2013 рр.). Науковий керівник дисертаційного дослідження – професор Кучинський Б.В. Захист планується у 2014 році.
ІІІ. Науково-інноваційна діяльність кафедри
1. Кафедральна тема, над якою працюють викладачі.
Викладачі секції німецької філології працюють над темами в галузі морфології і синтаксису, порівняльного мовознавства, світової літератури.
2. Зв'язок з іншими науковими та навчальними закладами.
Кафедра германської філології (секція німецької філології) має зв'язки з Київським національним лінгвістичним університетом, факультетом іноземних мов Київського національного університету ім. Т.Г.Шевченка, Київським відділом Міжнародного Інституту – Гете. Кафедра підтримує зв'язки з Кіровоградським обласним інститутом ІППО, кафедрою іноземних мов КДТУ, школами міста № 18, № 25, № 35 та школою-інтернатом.
3. Апробація та впровадження результатів дослідження 
Викладачі працюють над поновленням науково-методичної бази підготовки фахівців.
Протягом 2013 року викладачами секції було опубліковано 6 статей у фахових виданнях (загальний обсяг 3,2 д.а.), підручник, матеріали до курсу (34,8 д.а.)
4. Проведення конференцій, семінарів та участь членів кафедри у наукових конференціях, семінарах. 
Викладачі секції брали участь:
1) у VIІ Міжнародній науково-практичній конференції «Мови і світ: дослідження та викладання»(березень, 2013 р., м. Кіровоград, КДПУ ім. В.Винниченка) 
2) у звітній науковій конференції за 2012 рік (КДПУ ім. В.Винниченка), (лютий, 2013 р.) 
3) у методичному семінарі для викладачів ВНЗ „Grammatik im Deutschunterricht“, організованому Інститутом – Гете, 1-3 грудня  2013 року, м. Київ (ст. викл. Воронкова Н.Р.)
4) у методичному семінарі для викладачів ВНЗ „Менеджмент та організація навчального процесу з німецької мови“, організованому Інститутом – Гете, 15-21 квітня 2013 року ( Німеччина, м. Фрайбург (Баден-Вюртемберг), (ст. викл. Воронкова Н.Р.).
5) у методичному семінарі для викладачів ВНЗ „Методичне планування занять з німецької мови“, організованому Інститутом – Гете,  15-17 листопада 2013 року (м. Львів), (асистент Богушевська Н.В.).
IV. Міжнародні науково-освітянські зв’язки.
Кафедра продовжує підтримувати зв’язки з Київським філіалом Інституту-Гете федеральної служби Німеччини у справах шкіл за кордоном та Австрійським інститутом культури південно-західної Європи (м. Відень).
V. Науково-дослідна робота студентів.
У 2012-2013 н.р. працювало 4 гуртки, які досліджують питання лінгвістики та використання нових технологій у навчанні іноземних мов. У гуртках беруть участь 36 студентів. Гуртками керують проф. Кучинський Б.В., доц. Токарева Т.С., ст. викл. Воронкова Н.Р., доц. Хоменко Т.А.
У 2013 н.р. опубліковано 4 статті студентів, спеціальності «Мова та література (німецька)» у «Студентському науковому віснику» КДПУ ім. В. Винниченка. Загальним обсягом 1,2 д.а. 
У 2012-2013 н.р. захищено 4 магістерські роботи з німецької філології і 1 дипломну роботу. З них: 4 роботи студентів денної форми навчання (науковий керівник професор Кучинський Б.В.) та 1 дипломна робота денної форми навчання (науковий керівник доц. Хоменко Т.А.)
У квітні 2013 року проходила звітна студентська наукова конференція за 2012 н.р. На засіданні секції німецької філології (керівник секції конференції – професор Кучинський Б.В.) виступили з доповідями 5 студентів.