Кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської мови та методики її викладання

Заклад, у якому здобуто вищу освіту; рік випуску:
Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. В. Винниченка, 1995.

Тема дисертації та рік захисту:
Норма і варіативність у системі дифтонгів британського та американського варіантів англійської мови (спеціальність: 10.02.04 – германські мови), 2002 рік.

Посади за роки роботи в КДПУ ім. В.Винниченка: викладач, обраний доцент, доцент кафедри германської філології

Коло наукових інтересів: лексикологія, фонетика англійської мови

Дисципліни, які викладає: лексикологія англійської мови, практична фонетика

Нагороди та досягнення: Грамота університету ім. В.Винниченка (2002, 2008)

Посібники та наукові публікації:

Навчально-методичні посібники:
1. Поліщук А. В. Програма державного екзамену з англійської мови та іноземної філології і методики викладання англійської мови. Метод. рекомендації. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім.В.Винниченка, 2012 (у співавторстві) (3,1 д.а)

Статті (за останні 5 років):
1. Полішук А. В. Системна вмотивованість вільного варіювання дифтонгів у структурі власних назв:акцентна структура слова (на матеріалі лексико-графічних джерел) // Наукові записки. – Випуск 138. – Серія: Філологічні науки (мовознавство) – Кіровоград: РВВ КДПУ ім.В.Винниченка, 2015. (0,3 д.а)
2. Поліщук А. В. Вільне фонемне варіювання американських дифтонгів: сучасні тенденції // Наукові записки КДПУ. – Випуск 96(1). – Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 2 ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2011. – C. 264-268 (0,3 д.а.)

3. До питання про вплив системи мови на варіювання дифтонгів (на матеріалі лексикографічних джерел) - Наукові записки. – Випуск 187. – Серія: Філологічні науки – Кропивницький: Видавництво «КОД», 2020. - С. 200-208. (СOPERNICUS).

4. Discovering Significant Peculiarities of Pedagogical Conflict: Theoretical Aspect – Scientific Journal “ScienceRise: Pedagogical Education”. – Vol. 5 (38). 2020. P.41-45.

Підвищення кваліфікації:
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. Сертифікат про проходження стажування від 23.11.2012. Тема:«Шляхи удосконалення мовної та методичної компетенції викладача англійської мови у вищій школі».
Звіт про підвищення кваліфікації затверджено наказом ректора Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка,
наказ №13/1ун від 4.02.2013