ivanenko n vКандидат філологічних наук, доцент, заступник декана з навчально-виховної роботи факультету іноземних мов

Заклад, у якому здобуто вищу освіту; рік випуску:
Кіровоградський державний педагогічний університет імені В.Винниченка, 1999.
Аспірантура 2001 - 2005 р.

Тема дисертації та рік захисту:
Лексико-семантичне поле добро в англійській та українській мовах, 2008 р.

Посади, досвід роботи: за роки роботи в університеті пройшла шлях від асистента (1999) до доцента (2010). Займає посаду заступника декана факультету іноземних мов (з 2008)

Коло наукових інтересівпорівняльна типологія, міжкультурна комунікація та міжнародна освіта.

Дисципліни, які викладає: практика усного та писемного мовлення, практична граматика, загальнотеоретичний курс англійської мови.

Нагороди та досягнення: нагороджена грамотами університету, міської та обласної адміністрацій.

Відомчі відзнаки: «Подяка Міністерства освіти і науки України” (2013р.),Почесна грамота Міністерства освіти і науки України” (2018).

Стажування:

 • Стажування в Університеті Відкритого Суспільства, Будапешт, Угорщина, серпень-вересень 2003 року,.
 • Навчання та стажування в Окфордському університеті за програмою для аспірантів Chevening Scholarship “International and Comparative Education”, Оксфорд, Великобританія, 2003-2004 рр.
 • Стажування у відділі освітніх та культурних програм Шекспірівського театру "Глобус", Лондон, Великобританія, серпень 2011 року.
 • Ґрант Британської Ради "Internalising Higher Education" для стажування в Даремському Університеті, Великобританія, березень – жовтень 2016 року.

Найважливіші наукові та навчальні публікації:
Закордонні видання:

 1. Ivanenko N. (editor) Education in Eastern Europe and Eurasia. – London: Bloomsbury, 2014. – 485 p. (20 др.арк.).
 2. Ivanenko N. Education Change, Transformation, Reforms – a Regional Overview / Book on Education in Eastern Europe and Eurasia. / Ed. by Nadiya Ivanenko. – London: Bloomsbury, 2014.  – P. 9-45 (1,5 др.арк.)
 3. Ivanenko N. Vulnerable Children in Ukraine and Educational Response / Book on Education and Disadvantaged Children and Young People. / Ed. by Mitsuko Matsumoto. –  London: Bloomsbury, 2013. – P. 95-132 (1,5 др.арк.)

Монографії:

 1. Іваненко Н.В. Добро в англійській та українській мовних картинах світу. Монографія. – Кіровоград: “Код”, 2008. – 200 с. (9 др.арк.)

Навчальні посібники:

 1. Іваненко Н.В. «ENGLISH ACTIVITY BOOK». Практичний курс усного та писемного мовлення англійської мови. Навчальний посібник для студентів 1 курсу. Частина 1. – Кіровоград, 2016. – 210 с. (9 др.арк.) (у співавторстві)
 2. Іваненко Н.В. «ENGLISH ACTIVITY BOOK». Практичний курс усного та писемного мовлення англійської мови. Навчальний посібник для студентів 1 курсу. Частина 2. – Кіровоград, 2015. – 210 с. (9 др.арк.) (у співавторстві)
 3. Іваненко Н.В. Практичний курс усного та писемного мовлення англійської мови. Робочий зошит для студентів 1 курсу. Частина I. (перероблений і доповнений).  – Кіровоград, 2008. – 94 с. (4 др. арк.) (у співавторстві)
 4. Іваненко Н.В. Практичний курс усного та писемного мовлення англійської мови. Робочий зошит для студентів 1 курсу. Частина II. – Кіровоград, 2008. – 70 с. (3 др. арк.) (у співавторстві)

Статті:

 1. Ivanenko N.V. Computer use in foreign language teaching // Інтелектуальна та емоційна складові навчання іноземних мов: новітні тенденції і виклики для вищої школи: V Міжнародна науково-практична конференція: Київ: ННІМВ, НАУ, 2019. – С. 152 - 158. (0,7 др.арк.)
 2. Ivanenko N.V. Initial stages of elaborating a project in a foreign language classroom // Science and Society. Accent Graphics Communications and Publishing: Hamilton, Canada, – P. 13 - 20.(0,7 др.арк.)
 3. Ivanenko N.V. Project-based learning as a way to incorporate effective foreign language teaching // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки: – Кропивницький: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2019. – Вип. 177. – С. 207 - 211. (0,8 др.арк.).
 4. Іваненко Н.В. Молодіжна лексика як відображення змін у сучасному суспільстві // Наукові записки. Серія: Філологічні науки: – Кропивницький: КОД, 2019. – Вип. 175. – С. 34 - 39. (0,8 др.арк.)
 5. Ivanenko N.V. Promoting citizenship education in the English language classroom // Матеріали IV Міжнародної конференції: Київ: ННІМВ, НАУ, 2018. – С. 130 - 137. (0,7 др.арк.)
 6. Ivanenko N.V. Educating global citizens at a foreign language class // Наукові записки. Серія: Філологічні науки: – Кропивницький: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2018. – Вип. 165. – С. 483 - 489. (0,7 др.арк.)
 7. Іваненко Н.В. Формування громадянських цінностей через викладання іноземної мови // Метеріали конференції: – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2018. – С. 189-191. (0,5 др.арк.).
 8. Ivanenko N.V. Citizenship education in the English language classroom // Наукові записки. Серія: Філологічні науки: – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2017. – Вип. 154. – С. 92 - 97. (0,7 др.арк.).
 9. Ivanenko N.V. Education for democratic citizenship: teaching virtues and values // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки: – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2017. – Вип. 152. – С. 110-113. (0,7 др.арк.).
 10. Ivanenko N.V. Citizenship education as a way to develop moral fluency to solve social and political challenges of the future // Scientific Journal of Ariel University. – Israel: Ariel University, 2016. (1 др.арк.).
 11. Іваненко Н.В. Семантичні зв’язки лексичних одиниць поняття любов в англійській мові // Наукові записки. Серія Філологічні науки (мовознавство): – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2016. – Вип. 146. – С. 221-226 (0,7 др.арк.).
 12. Ivanenko N.V. Citizenship education as the coordination and integration of educational establishment and community // Наукові записки національного університету «Острозька академія». – Острог: Видавництво національного університету «Острозька академія», 2015. – Вип. 54. – С. 136-142 (0,8 др.арк.).
 13. Ivanenko N.V. The value of citizenship education in practices of student governing body // Наукові записки. Серія Філологічні науки (мовознавство): – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2015. – Вип. 136. – С. 438-442. (0,8 др.арк.).
 14. Іваненко Н.В. Зіставний аналіз семантики українських та англійських лексичних одиниць ядерних мікрополів злам / turning point. – Наукові записки національного університету «Острозька академія». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – Вип. 43. – С. 118-120 (0,6 др.арк.).
 15. Іваненко Н.В. Національно-специфічне в антропоцентричному тлумаченні мовної картини світу // Наукові записки. Серія Філологічні науки (мовознавство): – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2013. – Вип. 115. – С. 128-134. (0,6 др.арк.).
 16. Іваненко Н.В. “Лексико-семантична структура мікрополя «ecological crisis» в сучасній англійській мові” // Вісник ОНУ ім. І.І.Мечникова. – Слов’янський збірник № 17. – Ч.2. – Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – С.71-79 (0,8 др.арк.).
 17. Іваненко Н.В. “Відображення поняття згода/agreement у зіставному аспекті”// Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. (0,6 др.арк.).
 18. Ivanenko N.V. Learning morality and citizenship // Наукові записки Острозької академії. Серія Філологічні науки. – Острог, 2012. – C. 206-218. (0,7 др.арк.).
 19. Ivanenko N.V. Philosophical issues of the abstract concepts // Наукові записки. Серія Філологічні науки (мовознавство): у 2 час., – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2012. – Вип. 104 (2). – С. 120-122. (0,6 др.арк.).
 20. Іваненко Н.В. Внутрішня форма лексеми crisis/криза в англійській та українській мовах // Проблеми зіставної семантики. – К.: Вид. центр Київського національного лінгвістичного університету, 2011. – Випуск 10. – С. 245-252 (0,8 др.арк.).
 21. Іваненко Н.В. Національно-культурна складова понять на позначення людських бажань // Наукові записки. Серія Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград: Імекс, 2011. – Вип. 96 (2). – С. 79-82. (0,6 др.арк.)
 22. Ivanenko N.V. Good as the deluded worship in Plato’s allegory // Наукові записки. Серія Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В.В.Винниченка, 2010. – Вип. 89 (1). – С. 305-308. (0,7 др.арк.)
 23. Іваненко Н.В. Національна мовна картина світу засобами вираження моральних цінностей (на матеріалі англійської та української мов) // Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. – К., 2009. – Т.1. – С. 132-135 (0,6 др.арк.).
 24. Ivanenko N.V. Project work at the university level // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2009. – С. 97-102. (0,6 др.арк.) (у співавторстві)
 25. Іваненко Н.В. The transcendence of the good // Наукові записки. Серія Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В.В.Винниченка, 2009. – Вип. 81 (3). – С. 84-87. (0,7 др.арк.)
 26. Іваненко Н.В. Загальнооцінна семантика одиниць лексико-семантичного поля добро в українській та англійській мовах // Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. – К., 2008. – С. 69-73. (0,6 др.арк.).
 27. Іваненко Н.В. Вивчення семантичних парадигматичних відношень між одиницями мови як напрям у дослідженні лексико-семантичних полів // Наукові записки. Серія Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В.В.Винниченка, 2008. – Вип. 75 (1). – С. 120-124. (0,7 др.арк.)
 28. Іваненко Н.В. Особливості структурування лексико-семантичного поля добро в англійській мові // Наукові записки. Серія Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В.В.Винниченка, 2008. – Вип. 44. – С. 136-140. (0,7 др.арк.)
 29. Іваненко Н.В. Мікрополе любов у структурі лексико-семантичного поля “добро” української мови // Вісник КЛНУ. Серія Філологія. – Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2007. – Том 10. – №1. – С. 74-78. (0,5 др.арк.).
 30. Іваненко Н.В. Національно-культурна специфіка концепту ДОБРО в англійській та українській мовах // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2006. – С. 203-207. (0,6 др.арк.)
 31. Іваненко Н.В. Лінгвокогнітивний аналіз семантики лексичних одиниць концепту ДОБРО в англомовній картині світу // Лінгвістика: Збірник наукових праць. – Херсон, 2006. – С. 60-64. (0,6 др.арк.)
 32. Іваненко Н.В. Концептуально-семантичні особливості мікрополя “happiness” у структурі концепту ДОБРО (на матеріалі англійської мови) // Наукові записки. Філологічні науки (мовознавство). Вип. 50. – Кіровоград, 2006. – С. 223-231. (0,5 др.арк.)
 33. Ivanenko N.V. Some perspectives on the language representation of English and Ukrainian concepts of the good // Нова філологія (мовознавство). – Вип. 1(21). – Запоріжжя, 2005. – С. 104 – 114. (0,5 др.арк.)

 

 1. Електронна адреса: nivanenko@kspu.kr.ua