livytskaКандидат філологічних наук, доцент

Заклад, у якому здобуто вищу освіту; рік випуску:
Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка, 1999 рік.
Аспірантура 2003-2006 р.

Тема кандидатської дисертації та рік захисту:
Психологізм прози Л.Первомайського 1960-1970 рр. (2008 рік)

Посади, досвід роботи: за роки роботи в університеті пройшла шлях від асистента до доцента кафедри практики германських мов. Займала посади асистента кафедри англійської філології (1999), викладача кафедри теорії і практики перекладу германських мов (2006-2008), старшого викладача кафедри практики германських мов (2008-20013 рр.), обраного доцента кафедри практики германських мов (2013-2014), доцента кафедри практики германських мов (з 2014 по теперішній час)

Коло наукових інтересів:методика викладання англійської як першої та другої іноземної мови; лінгвокультурологія, психолінгвістика, теорія та методологія освітнього оцінювання у навчанні іноземної мови.

Дисципліни, які викладає: практика усного та писемного мовлення (1 курс, 2 курс), практичний курс німецької мови (2 курс, 3 курс), практична граматика англійської мови (1 курс, 2 курс).

Нагороди та досягнення:
Cтипендія Австрійського стипендіального фонду для проведення дослідження в Інституті англійської мови та американістики, Університет Відня, Австрія (2015-2016); Грант Департаменту США для участі у програмі академічних літніх інститутів для науковців та вчителів, Державний університет Чіко, Каліфорнія, США (червень-липень 2012). Почесна грамота КДПУ ім. В.Винниченка (2013), Подяка Кіровоградської міської ради та виконавчого комітету (2016).

Стажування: 2011 р., м. Євпаторія: 12 th American StudiesSummer Institute “The idea of America: a look at U.S. Government, Society, and Innovation in the early21st century. Тренінг, 2011 р., Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського;

26-30 листопада 2012 р., м. Лодзь, Польща, тема проекту - «Сучасний університет – проектний підхід до організації роботи згідно до положень європейських кваліфікаційних рамок»

Найважливіші наукові та навчальні публікації:
Монографії:
1. Психологізм прози Леоніда Первомайського: теоретичний аспект. – Кіровоград:ПП «Поліграф-Терція», 2007. – 164 с. ISBN 966-96-201-6-3

Навчальні посібники:
1. Практичний курс англійської мови (другий фах). Навчальний посібник для студентів 5 курсу факультету іноземних мов. – РВЦ КДПУ ім. В.Винниченка, 2013. – 186с. (у співавторстві)
2. Комплексний державний іспит: Англійська мова та методика її викладання (методичні рекомендації для студентів). – Кіровоград: Полімед-Сервіс, 2012. – 45 с. (у співавторстві).
3. Література Англії: навчально-методичний посібник для студентів 5 курсу факультету іноземних мов (другий фах). – Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – 2010. – 128 с. ISBN 978-966-7813-70-3

Статті (за останні 5 років):
1) Writer presence in English academic essays: corpus-based approach //International research and practice conference "Language and culture: modern aspects of correlation” // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Мова та культура: сучасні аспекти співвідношення», м.Одеса 20-21 листопада 2015 року, факультет лінгвістики та перекладу Міжнародного гуманітарного університету.
2) “Defining the rules of the game”: assessment criteria of EFL academic writing // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Філологічні науки в умовах сучасних трансформаційних процесів», м. Львів, 13-14 листопада 2015 р.
3) Mapping the use of English academic writing assessment: theoretical issues // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Розвиток філологічних наук: європейські практики та національні перспективи»: м. Одеса, 23-24 жовтня 2015 року – C.46-52.
4) Соціолінгвістичні характеристики інституційності наукового дискурсу (на матеріалі англомовних статей)// Інтернет ресурс. Режим доступу: http://www.nniif.org.ua/File/15liashi.pdf
5) Альтернативне оцінювання VS традиційне: формування іншомовної комунікативної компетенції на початковому етапі навчання іноземної мови у ВУЗі//Наукові записки КДПУ.- – Випуск 96 (1). – Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 2-х ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2013. – С. 376–381. (стаття)
6) Alternative Assessment in TEFL// Global English –Global Decisions. XVIII TESOL –Ukraine National Conference. April 12-13, 2013. Book of papers – Севастополь: Рібест, 2013. – 398 p.

Електронна скринька: inna.livytska@gmail.com

Посилання на сторінку викладача у Вікі-КДПУ